Beskrivningar för lägenheter

Här hittar du några beskrivningar som finns på den USB sticka som följde med vid första tillträdet. Vid eventuell försäljning är det viktigt att USB stickan lämnas vidare till nästkommande köpare så denne får tillgång till beskrivningarna också. 

Bifogade filer