Lägenhetsfördelning

De 50 Lägenheterna fördelar sig enligt följande:

Storlek  Antal

1:or       12

2:or       18

3:or       14     

4:or         6

Summa  50