Mäklarinformation

Avgiftshöjningar

För närvarande är inga avgiftshöjningar planerade.

Bredband
Fastigheten har telefoni, bredband och digital-TV via ComHem AB

Hiss
Fastigheten har ej hiss.

Underhållsplan

Tappvattenstammar åtgärdades senast 1975. Åtgärd beräknat till ca 2020-2025.

Avloppsstammar gjutjärn beräknas relinas 2016.

El stammar åtgärdades senast 1975. Beräkans kontrolleras 2020.

Värmecentral/värmeväxlare åtgärdades senast 1989. Ev. ny värmecentral 2016

Ventialtion åtgärdades senast 2010.

Tak plåt nytt sedan 2012. Målning 2027 och byte 2042.

Fönster åtgärdades senast 1975. Åtgärd planeras till 2020.  

Fasad åtgärdades senast 1999 på gårdssidan och byggandsåret på gatusidan. Planerad åtgärd 2040 för gårdsida och 2016 för gatusida.

Balkonger nya sedan 1998. Planeras åtgärdas 2040

Dräning planeras att åtgärdas 2018. 

Årsredovisningar och stadgar
Se bifogade årsredovningar och stadgar.

Ekonomisk förvaltare
Föreningens ekonomiska förvaltare är CYMKO

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta ordförande Ivar Heden Judt via e-post [javascript protected email address] eller på telefon 070-849 71 97

Bifogade filer