Mäklarinformation

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2014, däremot kommer en avgiftssänkning ske med 500kr

Bredband
Tecknas hos valfri operatör via ADSL.

Källare
Varje lägenhet har tillgång till ett källarförråd, samt att det finns gemensamma utrymmen för cyklar etc.

Underhållsplan
Fastigheten byggdes 2007, inget kommande underhåll är planerat. 2013 sattes snörasskydd upp.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1000 kr och betalas av säljaren.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Fredrik Modigh via e-post f.modigh@gmail.com.