Mäklarinformation

Avgiftshöjningar

Styrelsen ser över en höjning av avgiften från 1 januari 2023

Hiss
Fastigheten har hiss.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.