Mäklarinformation

Bostadsrättsföreningen Lindängen 1 består av 11 radhus intill varandra i två huskroppar, de färdigställdes i februari 2014 med inflyttning i mars 2014. Fastigheten har betäckningen Gråhunden 6 i Örebro Kommun, med adress Bonstorpsvägen 19 a-e och 21 a-f.

Bredband

Fastigheterna har bredband och digital-TV via Telia AB

Solceller och IMD

Fastigheterna har solceller installerade på taken och elen debiteras via föreningen genom Individuel mätning och debitering. Detta innebär att medlemmarna själva inte behöver något elavtal.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.


Bifogade filer