Mäklarinformation

Månadsavgifter:

Avgiften behålles oförändrad för 2020.

9 st   lgh 81 m2   4.788 kr/mån; andelstal 1,833

9 st   lgh 83 m2   4.887 kr/mån; andelstal 1,922

15 st lgh 96 m2   5.595 kr/mån,  andelstal 2,2

12 st lgh 123 m2  6.944 kr/mån; andelstal 2,73

Beslut om att sänka avgifterna för 2021 med 5% har fattats.

TV och bredband

TV

Fastigheten har digital-TV via kabel-TV.

Grundpaket T-1 Bas ingår i månadsavgiften.

Telenor är leverantör av kabel-TV.

Bredband via kabel-TV-nätet

Bredband via kabel-TV-nätet beställs hos och levereras av Bitcom AB.

www.bitcom.se och bekostas av lägenhetsinnehavaren

Bredband via Fiber

Fiber finns indraget till samtliga lägenheter Leverantör väljas via Alingsås öppna stadsnät och beställs genom ZMarket, www.zmarket.se, och bekostas av lägenhetsinnehavaren


Hiss

Varje huskropp har hiss.

Underhållsplan

Underhållsplan är upprättad  i mars 2009 och reviderad i maj 2016. Den är prognostiserad för 10 respektive 30 års underhåll.

Årsredovisningar
Se bifogad årsredovisning för verksamhetsåret 2018 och framåt under "Bifogade filer" nederst på sidan.

Stadgar
Gällande stadgar finns under "Bifogade filer" nederst på sidan.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 2,5% av prisbasbeloppet, för närvarande 1183 kr och betalas av köparen. Pantsättningsavgift tas ut med 1% av prisbasbeloppet, för närvarande 473 kr.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta oss via e-post    [javascript protected email address].

 

Bifogade filer