Mäklarinformation

Månadsavgifter:

Oförändrade avgifter för 2022.

9 st   lgh 81 m2   4.549 kr/mån; andelstal 1,833

9 st   lgh 83 m2   4.643 kr/mån; andelstal 1,922

15 st lgh 96 m2   5.315 kr/mån,  andelstal 2,2

12 st lgh 123 m2  6.597 kr/mån; andelstal 2,73

TV och bredband

TV

Fastigheten har digital-TV via kabel-TV.

Grundpaket T-1 Bas ingår i månadsavgiften.

Telenor är leverantör av kabel-TV.

Bredband via kabel-TV-nätet

Bredband via kabel-TV-nätet beställs hos och levereras av Bitcom AB.

www.bitcom.se och bekostas av lägenhetsinnehavaren

Bredband via Fiber

Fiber finns indraget till samtliga lägenheter Leverantör väljas via Alingsås öppna stadsnät och beställs genom ZMarket, www.zmarket.se, och bekostas av lägenhetsinnehavaren


Hiss

Varje huskropp har hiss.

Underhållsplan

Underhållsplan är upprättad  i mars 2009 och reviderad i mars 2022. Den är prognostiserad för 10 respektive 30 års underhåll.

Årsredovisningar
Se bifogad årsredovisning för verksamhetsåret 2015 och framåt under "Bifogade filer" nederst på sidan.

Stadgar
Gällande stadgar finns under "Bifogade filer" nederst på sidan.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 2,5% av prisbasbeloppet (48300:- för 2022), för närvarande 1208 kr och betalas av köparen. Pantsättningsavgift tas ut med 1% av prisbasbeloppet, för närvarande 483 kr.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta oss via e-post    [javascript protected email address].

 

Bifogade filer