Mäklarinformation

Månadsavgifter:

Nya avgifter från 2023-01-01.

  9 st lgh 81 m2    5 004 kr/mån; andelstal 1,833

  9 st lgh 83 m2    5 107kr/mån; andelstal 1,922

15 st lgh 96 m2    5 847 kr/mån;  andelstal 2,2

12 st lgh 123 m2  7 257 kr/mån; andelstal 2,73

TV och bredband

TV

Fastigheten har digital-TV via kabel-TV.

Grundpaket T-1 Bas ingår i månadsavgiften.

Telenor är leverantör av kabel-TV.

Bredband via kabel-TV-nätet

Bredband via kabel-TV-nätet är möjligt och beställs hos och levereras av Bitcom AB.

www.bitcom.se och bekostas av lägenhetsinnehavaren

Bredband via Fiber

Fiber finns indraget till samtliga lägenheter Leverantör och abonnemang väljas via Alingsås öppna stadsnät och beställs genom ZMarket,

www.zmarket.se

och bekostas av lägenhetsinnehavaren


Hiss

Varje huskropp har hiss.

Parkeringsplatser

Till varje lägenhet hör en parkeringsplats. I samband med byggnation erbjöds varje medlem möjlighet att välja till carport. Alla gjorde inte detta därför finns det 32 carportplatser som tillhör den lägenhet som ursprungligen beställde tillvalet.

Underhållsplan

Underhållsplan är upprättad  i mars 2009 och reviderad i augusti 2022. Den är prognostiserad för 10 respektive 30 års underhåll.

Årsredovisningar
Se bifogad årsredovisningar för verksamhetsåret 2015 och framåt under "Bifogade filer" nederst på sidan.

Stadgar
Gällande stadgar finns under "Bifogade filer" nederst på sidan.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 2,5% av prisbasbeloppet (52 500:- för 2023), för närvarande 1313 kr och betalas av köparen. Pantsättningsavgift tas ut med 1% av prisbasbeloppet, för närvarande 525 kr.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta oss via e-post    [javascript protected email address].

 

Bifogade filer