Styrelse

Hans Gille, ordförande
Adress: Lärkvägen 12 
Telefon: 0706-38 00 55

Henry Eriksson, vice ordförande
Adress: Lärkvägen 18 
Telefon: 0705-87 10 44

Margareta Solbreck, sekreterare
Adress: Lärkvägen 16 
Telefon: 070-672 52 72

Lennart Lindström, suppleant
Adress: Lärkvägen 22
Telefon: 0733-58 12 60

Johan Davidsson, suppleant
Adress: Lärkvägen 20 
Telefon: 0702-54 80 99

Christina Isaksson, suppleant
Adress: Lärkvägen 14
Telefon: 070- 650 09 04

Valberedningen
Gert Ringvall
Adress: Lärkvägen 16
Telefon: 070- 581 66 93

Christina Bäckström
Adress: Lärkvägen 16
Telefon: 070- 651 84 59