Mäklarinformation

Avgiftshöjningar
En avgiftshöjning på 2% kommer eventuellt ske under 2021 på grund av utförda arbeten på värme- och ventilationssystem.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via Tele2 (tidigare ComHem) (FiberKoax).

Hiss
Fastigheten har inte hiss.

Underhållsplan
Värme och ventilation renoverades 2020.
Tak, fasader, fönster och trapphusbalkonger renoverades 2016.
Dessförinnan har vattenledningarna renoverats.
Kommande underhåll som är planerat är dränering samt avlopp.

Stadgar
Se bifogad fil

Årsredovisning
Kontakta oss på brflinneagarden@gmail.com

Juridiska personer
Se 3 § i stadgarna

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsen via e-post brflinneagarden@gmail.com

Bifogade filer