Mäklarinformation

Avgiftshöjningar
En avgiftshöjning på 7% skedde från 2024-01-01 för att täcka höjda räntor.
Dessförinnan gjorde vi, av samma anledning, en höjning med 5% våren 2023.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via Tele2 (tidigare ComHem) (FiberKoax).

Hiss
Fastigheten har inte hiss.

Underhållsplan
Relining av avlopp genomfördes under 2022/2023.
Värme och ventilation renoverades 2020.
Tak, fasader, fönster och trapphusbalkonger renoverades 2016.
Dessförinnan har vattenledningarna renoverats.
Kommande underhåll som är planerat är dränering, som bordlagts tills ränteläget stabiliserats.

Stadgar
Se bifogad fil

Årsredovisning
Kontakta oss på brflinneagarden@gmail.com

Juridiska personer
Se 3 § i stadgarna

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsen via e-post brflinneagarden@gmail.com

Bifogade filer