Avfall och återvinning

Vi har i vårt återvinningsskjul kärl för restavfall, matavfall, glas-, metall-, papper- och plastförpackningar, tidsskrifter, batterier samt ljuskällor.

Vänligen följ anvisningarna i sorteringsguiderna som anslagits för respektive kärl (finns även att ladda ner längst ner på denna sida). Föremål som inte omfattas av anvisningarna får inte kastas i dessa kärl, utan de får man själv ansvara för att forsla till en återvinningsstation. Släng inte pantflaskor och pantburkar i återvinningskärlen. Dessa gör mer nytta i pantåtervinningen i närmsta butik. Vill ni inte panta era flaskor och burkar så släng dem hellre i den svarta sopsäcken i pannrummet i källaren så tas de om hand.

 

Tömningsschema

Restavfall och matavfall (VA Syd) 

   Varje tisdag och fredag

Metall- och pappersförpackningar (Ragn-Sells) 

   Varje fredag

Glas- och plastförpackningar, tidningar/journaler (Ragn-Sells)

   Varje måndag

Trädgårdsavfall (ställs utanför porten onsdag kväll) (VA Syd)

   Torsdagar jämna veckor

Batterier och ljuskällor (Ragn-Sells) 

   Vid behov

 

Två återvinningsföretag är i nuläget anlitade för att ta hand om vårt avfall, Ragn-Sells och VA Syd. För kontaktinfo, se nedan.

Kontakt

VA Syd (restavfall, matavfall, trädgårdsavfall)
Kundservice: 040-635 10 00; kund@vasyd.se; vasyd.se

Ragn-Sells (förpackningar, tidskrifter, batterier och ljuskällor)
Kundservice 0771-88 88 88; kundservice@ragnsells.com; ragnsells.se

Bifogade filer