Mäklarinformation

Avgiftshöjningar

Årsstämman 2024 tar beslut om eventuell avgiftshöjning.

Bredband
Fastigheten är anslutet till Stadsnät sedan 2020 via IP-Only.
Fastigheten saknar kabel-TV och fast telefoni.

Hiss
Fastigheten har hiss.

Underhållsplan
Fastigheten stod klar för inflyttning 30/12 2016. Föreningen gör avsättningar till kommande yttre under. Se årsredovisning.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 2,5 % av gällande prisbasbelopp och betalas av köparen. 

Pantsättning
Pantsättningsavgiften är 1 % av gällande prisbasbelopp och  betalas av pantsättaren.

Parkering
Föreningen har 9 parkeringsplatser på gården. F.n. 3 köande (Juni 2023)

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsen

Bifogade filer