Mäklarinformation

Avgiftshöjningar

Årsstämman 2020 tar beslut om eventuell avgiftshöjning.

Bredband
Fastigheten är anslutet till Stadsnät via Fibra.
Fastigheten saknar kabel-TV och fast telefoni.

Hiss
Fastigheten har hiss.

Underhållsplan
Fastigheten stod klar för inflyttning 30/12 2016. Föreningen gör avsättningar till kommande yttre under. Se årsredovisning.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 2,5 % av gällande prisbasbelopp och betalas av köparen. 

Pantsättning
Pantsättningsavgiften är 1 % av gällande prisbasbelopp och  betalas av pantsättaren.

Parkering
Föreningen har 9 parkeringsplatser på gården. F.n 3 köande (Nov -19) 

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsen

Bifogade filer