Stadgar

Bifogat hittar ni föreningens stadgar som registrerades vid Bolagsverket 2023-06-29.

Bifogade filer