Stadgar & Trivselregler

Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Föreningens Stadgar
Stadgarna är till för att reglera rättigheter och skyldigheter. De är viktiga att känna till för dig som bor i en bostadsrätt.

Föreningens Trivselregler
Är också viktiga för alla att känna till, samt att följa dessa och respektera era grannar.

Bifogade filer