Mäklarinformation

Fastigheten består av 26 lägenheter (2-4 rum), fördelade på 4 st. entréer (1A-D). Första inflyttning var 2011.

Gästlägenhet och samlingslokal, samt tvättstuga finns.

Avgiftshöjningar
Avgifterna höjs med 27% i tre steg med början i januari 2023 med 10%, sedan i januari 2024 med 10% och i januari 2025 med 7%.

Bredband
Fastigheten har bredband och IPTV via Ownit. Routrar byttes ut i samtliga lägenheter under februari 2018. Avgift 209 kr/mån (2021), tillkommer utöver månadsavgiften.

Energideklaration
Utförd 2020-10-25, se bifogat dokument.

Gästparkering
Föreningen har för närvarande 3 P-platser för besökande.

Hiss
Fastigheten har hiss.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontakt
För mer information, kontakta föreningen via e-post: brfpaviljongen@gmail.com

Mäklarbild
Föreningen hänvisar mäklare till maklarservice.com
För att få en mäklarbild behövs ett undertecknat förmedlingsuppdrag.
Frågor utöver mäklarbild hänvisas till avgifthyra@nabo.se

Parkering
Föreningen har 27 st. P-platser utomhus, delvis under tak, el finns för motorvärmare. Kölista upprättas vid behov. Avtal för P-plats tecknas separat. Avgift 256kr/mån (2023), tillkommer utöver månadsavgiften.
Möjlighet finns (sedan juni 2023) att teckna avtal för laddbox till elbil.

Radon
Föreningen lät göra en radonmätning under 2018 vilken påvisade godkända värden.

Stamspolning
Utförd augusti 2022.

Telefoni
Fastigheten har IP-telefoni via Ownit.

Underhållsplan
Fastigheten har haft garanti från Skanska t.o.m. augusti 2016. Åtgärder enligt slutbesiktning slutförda.
Underhållsplan upprättades under 2021.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisningar.

 

 

 

 

 

 

 

Bifogade filer