Mäklarinformation

Fastigheten består av 26 lägenheter (2-4 rum), fördelade på 4 st. entréer (1A-D). Första inflyttning var 2011.

Gästlägenhet och samlingslokal, samt tvättstuga finns.

Avgiftshöjningar
Avgifterna höjs med 27% i tre steg med början i januari 2023 med 10%, sedan i januari 2024 med 10% och i januari 2025 med 7%.

Bredband
Fastigheten har bredband och IPTV via Ownit. Routrar byttes ut i samtliga lägenheter under februari 2018. Avgift 209 kr/mån (2021), tillkommer utöver månadsavgiften.

Energideklaration
Utförd 2020-10-25, se bifogat dokument.

Gästparkering
Föreningen har för närvarande 2 st. P-platser för besökande.

Hiss
Fastigheten har hiss.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontakt
För mer information, kontakta föreningen via e-post: brfpaviljongen@gmail.com

Mäklarbild
Föreningen hänvisar mäklare till maklarservice.com
För att få en mäklarbild behövs ett undertecknat förmedlingsuppdrag.
Frågor utöver mäklarbild hänvisas till avgifthyra@nabo.se

Parkering
Föreningen har 27 st. P-platser utomhus, delvis under tak, el finns för motorvärmare. Kölista upprättas vid behov. Avtal för P-plats tecknas separat. Föreningen har inga platser med möjlighet att ladda elbilar.
Avgift 255 kr/mån (2023), tillkommer utöver månadsavgiften.

Radon
Föreningen lät göra en radonmätning under 2018 vilken påvisade godkända värden.

Stamspolning
Utförd augusti 2022.

Telefoni
Fastigheten har IP-telefoni via Ownit.

Underhållsplan
Fastigheten har haft garanti från Skanska t.o.m. augusti 2016. Åtgärder enligt slutbesiktning slutförda.
Underhållsplan upprättades under 2021.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisningar.

 

 

 

 

 

 

 

Bifogade filer