Mäklarinformation

Bostadsrättföreningen Rådjuret 15, org. nr. 716420-1373 registrerades 1987 och förvärvade fastighetern Karlavägen 61 år 1988. Nu gällande stadgar antogs vid extra föreningsstämma 2015-05-28. Föreningen bestär av 13 bostadsrätter varav 12 bostadslägenheter och en lokal. Föreningen upplåter dessutom tre lokaler med hyresrätt till två hyresgäster.

Avgiftshöjningar
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2016.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via ComCom AB

Hiss
Fastigheten har hiss.

Källarutrymme 
I fastigheten finns källarutrymme innehållande källarförråd och fjärrvärmecentral. Tvättstuga finns ej

Underhålllplan 
Under den senaste tioårsperioden har följande underhålls- och förbättringsåtgärder utförts på fastigheten.

2000-2007 Huvuddelen av avloppsstammar samt ledningar för varn- och kallvatten har bytts. I gårdshuset har samtliga stammar bytts utom stammar ett kortare avsnitt

Underhållsplan
Styrelsen har identifierat följande underhållsåtgärder som bedöms behöver utföras under kommand 10-årsperiod

 • Byte av resterande stamledningar (enligt ovan) för vatten och avlopp

 • Byte hissmaskineri

Styrelsen har dessutom identifierat följnade åtgärder som öskvärda:

• Uppfräschning av fasad på nedre botten mot gata

• Renovering av ytskikt och utbute av elinstallationer i trapphusenen. För detaljer, se underhållsplanen.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 1000 kr och betalas av säljaren.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Per Dellborg via e-post [javascript protected email address].

Bifogade filer