Välkommen till BRF Rättaren Vänersborg

Beskrivning
Trevliga och fräscha parhus runt en gemensam gård. Här kan barnen leka under grönskande ekar och på den spännande stenen mitt i grönytan. Här finns många kompisar, bilfri innergård med lekplats och gräsmattor. Cykelväg till skolor och Vänersborgs centrum. 

Gemensamhetsanläggningar
Garagen är i anslutning till parkeringen och det fristående aktivitetshuset med bastu är bokningsbart för alla boende via hemsidan.

Ekonomi
Föreningen har en god och stabil ekonomi med avsatta medel för gemensamt yttre underhåll.

Renoveringsbeskrivningar
Fjärrvärmeväxlare till samtliga hus 2004
Nya takpannor till hus samt aktivitetshus 2012
Under hösten 2016 kommer vi påbörja byte av samtliga takpannor på våra garage och förråd. Vi kommer även att måla både väggar och garageportar.
Hösten 2017 byter föreningen samtliga termostatventiler för en bättre värmeekonomi för våra medlemmar. 
Under år 2018 kommer husens ventillation att uppgraderas.

Tillgång till medlemssidan 
https://www.egrannar.se/brfrattarenvanersborg

1. Gå till Registrera dig och välj din egen inloggning + lösenord.
* (Alla i familjen kan registrera sig med var sitt inlogg + lösen).
2. Fyll i BRF-lösenordet, (får du av styrelsen). Spara
3. Klicka på Logga in och skriv in ditt inlogg + lösen.
4. Gå till Mina uppgifter, fyll i dina personuppgifter.