Mäklarinformation

Bostadsyta och andelstal.
Sammanlagt äger föreningen 22 st lägenheter och förvaltar fastigheten Rättaren 1 Vänersborg.
Tomtareal 10664 kvm
Fördelning av lägenheter:

Hustyp   Bost.yta  Ant.lägh. Andelst.   Tot.yta

A3            85 kvm        2              3,9%        170 kvm
B4            91 kvm        2              4,3%        182 kvm

C4           118 kvm      12            4,6%        1416 kvm

E5/D5      138 kvm       5            4,7%          690 kvm
F6            142 kvm       1              4,9%         142 kvm

Garage
Antal garagelängor:     3 st
Antal garageplatser:   22 st
Garageyta:               462 kvm
GARO laddboxar i samtliga garage.

Årsavgift
Det har skett en ökning med 2% fr.o.m 1 december 2016.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via Tele 2. Nytt avtal tecknas fr.o.m 2015-07-01

Stadgar
Se under sidan Styrelse - Bifogade filer

Underhållsplan
Se bifogad underhållsplan på sidan Styrelse - Bifogade filer.

Förvaltningsberättelse 2018
Se aktuell Förvaltningsberättelse på sidan Styrelse & styrdokument.

Information om överlåtelser  
Inga överlåtelser har skett under 2014. Under 2015 har en överlåtelse skett. Under 2016 har ingen överlåtelse skett. Under 2017 har två överlåtelser skett. Under 2018 har en överlåtelse skett. Under 2019 sker en överlåtelse. Under 2020 har det varit en överlåtelse. Under 2021 har det varit två övelåtelse.

Överlåtelseavgiften
är 2,5% av rådande prisbasbeloppet vilket idag blir runt 1 100 kronor. Betalas av köparen. Beslutat av föreningens styrelse och inskrivet i stadgarna.

Pantsättningsavgift
Föreningens stadgar medger, för närvarande, ingen pantsättningsavgift.

Ekonomihandläggare
Rickard Kylberg sköter för närvarande föreningens bokföring, bokslut, bankkontakter samt löpande utgifter.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Evelina Skantz via E-post: [javascript protected email address]