Mäklarinformation

Tips: Här kan du lägga information som är av intresse för mäklare och spekulanter på lägenheter i föreningen. Då slipper du som styrelsemedlem svara på alla frågor om förenignen och maila dokument varje gång en lägenhet ska säljas. Här kommer några förslag på rubriker.

Avgiftshöjningar 
Beror på prisutvecklingen i samhället i övrigt. Men  KPI är ett mätetal att följa. 

Avgifter
4:or 5382 per månad, parkeringplats tillkommer med 250 kr per månad, till varje parkering finns en motorvärmare. 

3:or 4469 kr parkeringsplats tillkommer med 250 kr per månad, till varje parkering finns en motorvärmare

Föreningen har inga laddstolpar i dagsläget

Bredband
Fastigheterna har bredband, ip-telefoni och digital-TV via Telia Fiber

Hiss
Fastigheterna har ingen hiss. Fastigheterna är i två plan och den övre lägenheten nås via en trappa.

Förråd
Till varje lägenhet finns ett förråd

Underhållsplan
Inget planerad underhåll i nuläget

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften är 2.5% av prisbasbeloppet och betalas av köparen. 

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Jesper Lind via e-post brfraven@outlook.com alt 0735076738.