Mäklarinformation

Byggnadsår
1963

BRF
Föreningen förvärvade fastigheten Guldheden 8:7 den 11 december 2006. Fastigheten är ett flerbostadshus i 9 våningar med 16 lägenheter.

Avgiftshöjningar 
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2022.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via Tele2. Bredband med nerladdningshastighet på 50-100 Mbit/s ingår i månadsavgiften.

Hiss
Fastigheten har hiss.

Underhållsplan 
Utöver normalt löpande underhåll har nedanstående större arbeten utförts:

2008  Fönsterbyte

2009  Byte av ventilationsaggregat

2014  Omläggning av tak

2015  Fasadrenovering

2018 Omläggning av skifferentré

Juridiska personer
Juridiska personer kan vägras inträde i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta