Styrelse Brf Sågarverket 17

Ordförande
Michail Mavromatis, Styrelseledamot

Kassör
Malin Karlbom, Styrelseledamot 

Fastighetsansvarig
Oskar Forsblom, Styrelsesuppleant

Sekreterare
Johanna Broo, Styrelseledamot

Andrahands uthyrning/Information medlemmar
Nadja Endler Styrelseledamot

Suppleanter:
Stina Sjöwall, Styrelsesuppleant                            Vidar Sörman, Styrelsesuppleant
Adrian Hackman, Styrelsesuppleant