Styrelse Brf Sågarverket 17

Ordförande
Claes Lundqvist, Styrelseledamot

Kassör
Malin Karlbom, Styrelseledamot 

Fastighetsansvarig
Michail Mavromatis, Styrelseledamot
Oskar Forsblom, Styrelsesuppleant

Sekreterare
Johanna Broo, Styrelseledamot

Andrahands uthyrning/Information medlemmar
Nadja Endler Styrelseledamot

Suppleanter:
Adrian Hackman, Styrelsesuppleant
Maria Hallberg, Styrelsesuppleant