Andrahandsuthyrning

Policy andrahandsuthyrning

En andrahandsupplåtelse är när någon annan än Du själv självständigt använder lägenheten. Om du vill hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand, oavsett hur kort perioden än är, måste du få ett godkännande av Brf Sågverket 17 styrelse. Detta gäller också om en medlem lånar ut lägenheten utan att ta någon hyra och även om andrahandshyresgästen är en familjemedlem.

Föreningen tar ut en avgift om 10 % av prisbasbeloppet per år vid andrahandsuthyrningar, enligt föreningens stadgar.

En omfattande andrahandsuthyrning i en bostadsrättsförening kan medföra flera problem. En hyresgäst har i allmänhet mycket litet eller inget intresse för föreningen. Det är svårt att engagera medlemmar som inte bor i huset, t ex att få deltagare till styrelsen vilket är ett måste för en förening. Föreningen har därför regler kring andrahandsuthyrning.

För att få hyra ut din bostadsrätt i andra hand krävs godtagbara skäl. Studier på annan ort, arbete på annan ort eller utomlands samt vistelse på vårdinrättning är vanligtvis anledningar som godkänns för andrahandsupplåtelse. Normalt ges tillstånd för ett halvår i taget. Tillstånd för att prova sammanboende gäller max ett år. Andra anledningar för uthyrning tar styrelsen ställning till när ansökan inkommit.

Även om godtagbara skäl föreligger kan föreningen ha befogad anledning att inte ge sitt godkännande. Detta kan t.ex. bero på hyresgästens personliga kvalifikationer. Ju längre tid medlemmen avser att inte nyttja lägenheten, desto svagare blir motiven för att andrahandsuthyrning ska tillåtas. Det kan innebära att skäl som godtas vid första ansökan inte längre godtas vid en ansökan om förlängning av andrahandsuthyrningen.

Styrelsen tillämpar hyresnämndens normer vid sin bedömning av andrahandsuthyrningar.

Andrahandsuthyrning via förmedlare som Airbnb eller liknande godkänns inte.

Observera att styrelsen ser mycket allvarligt på otillåtna andrahands­uthyrningar. Den som hyr ut sin bostadsrätt utan styrelsens godkännande bryter mot föreningens stadgar och kan därmed riskera att förlora sin bostadsrätt.

Det här behöver du göra om du önskar hyra ut din lägenhet

För att ansöka om andrahandsuthyrning fyller du i följande blankett:

https://www.fastighetsagarna.se/globalassets/broschyrer-och-faktablad/blanketter-och-mallar/1051-ansokan-om-tillstand-till-andrahandsupplatelse-av-bostadsratt.pdf

(se bilaga 1 ifall länken inte fungerar)

Det är viktigt att du fyller i blanketten korrekt och komplett för att styrelsen ska kunna handlägga din förfrågan så snabbt som möjligt. Skäl för andrahandsuthyrningen ska anges mycket tydligt och ska alltid styrkas med intyg. Tänk på att det kan ta upp till en månad för styrelsen att handlägga din ansökan.

Andrahandsuthyrning får påbörjas först efter skriftligt godkännande av styrelsen! Skulle föreningen inte lämna sitt samtycke, kan bostadsrättshavaren söka tillstånd i hyresnämnden.

När du har fått ansökan godkänd måste du skriva ett avtal mellan dig och andrahands­hyresgästen, använd gärna följande blankett: https://www.fastighetsagarna.se/globalassets/broschyrer-och-faktablad/blanketter-och-mallar/nr1055_avtalupplatelseandrahan_brf_2015_181028.pdf

(se bilaga 2 ifall länken inte fungerar)

Komplett ansökan lämnas utskriven i styrelsens brevlåda.

 

Ansvaret för lägenheten under andrahandsuthyrningen

Som bostadsrättsinnehavare är det du som är ansvarig för lägenheten och betalningen av årsavgiften även under tiden då du hyr ut lägenheten. Den som hyr din bostadsrätt i andra hand blir din hyresgäst. Bestämmelserna i hyreslagen gäller och det är viktigt att Du informerar din hyresgäst om vilka regler som gäller i föreningen. Tänk därför på att det kan vara bra att noga undersöka andrahandshyresgästens betalningsförmåga och skötsamhet. Bostadsrättsinnehavaren kan i förlängningen förlora sin lägenhet om andrahandshyresgästen till exempel stör grannarna eller missköter sig på annat sätt.

Att hyra ut lägenheten utan samtycke från föreningen eller tillstånd av hyresnämnden är också grund för uppsägning av din bostadsrätt. Även uthyrning efter att tidigare tillstånd löpt ut räknas som en otillåten andrahandsuthyrning.

Under tiden lägenheten hyrs ut i andra hand har du som bostadsrättsinnehavare fortfarande ett ansvar att se till att någon representant för lägenheten närvarar vid städdagar, föreningsstämmor m.m. Bostadsrättsinnehavaren har även en skyldighet att se till att styrelsen vid behov kan få kontakt med andrahandshyresgästen eller få tillträde till bostadsrätten under tiden andrahandsuthyrningen pågår.

Har du frågor om andrahandsuthyrning kan du kontakta styrelsen via [javascript protected email address]. Vi tar dock inte emot ansökningar per mejl. Utskriven ansökan lämnas i föreningens brevlåda.

 

Beslutad 2019-09-24

Annonser