Renovering

Ska du renovera din lägenhet så att det sker förändringar i bostadsrättens konstruktion/installation behöver du ett godkännande av föreningen innan du börjar renovera. Kontaktperson för din ansökan är styrelsens fastighetsansvarig.

  • Fyll i blanketten; Ansökan om tillstånd avseende ändring i bostad
  • Upprätta en byggnadsbeskrivning där du beskriver ditt ärende
  • Redovisa dina ändringar i en planlösning för din lägenhet. (Planlösningar finns att tillgå, fråga fastighetsansvarig)
  • Lämna in utdrag för bostadsrättstilläggsförsäkring (täcker kostnader för vattenskador) tillsammans med ovan nämnda papper

Vissa ingrepp kräver Bygglov/Bygganmälan, redogör med fastighetsansvarig om så är fallet för din renovering.

Vissa ingrepp kräver också Fackman, redogör med fastighetsansvarig. Om så är fallet skicka in kopia på faktura från installatör/snickare efter utfört arbete (t.ex. vid bort- eller tillkoppling av gas).

Kom ihåg att som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för allt som sker i lägenheten. Om du beställer arbete från hantverkare är det du som beställare som ansvarar för att byggfirman inte orsakar skador på fastigheten, andra lägenheter, stör tidiga morgnar, eller skräpar ned.

Det tar normalt en månad för styrelsen att återkomma när vi fått in en renoveringsförfrågan.

Bifogade filer