Trivselregler

Rökförbud på föreningens allmänna utrymmen

— Det är inte tillåtet att röka på vädringsbalkonger, innergård eller utanför entrén.

Störande ljud

— Överlag ska höga ljudnivåer och störande ljud undvikas. Klockan 22–08 på vardagar och 24–09 på helger ska normal tystnad iakttagas.

Vind och gemensamma utrymmen

— Det är förbjudet att ställa saker i gångarna på vinden, i källaren eller i trapphuset. Det innebär en brand- och utrymningsrisk, och föreningen kan om detta missköts bötfällas av brandskyddsmyndigheten.

Regler för tvättstugan

— Kontakta styrelsen om ni upptäcker fel på någon maskin. Sätt gärna upp en lapp om att maskinen är ur funktion och att styrelsen är meddelad om felet.
— Det är inte tillåtet att tvätta mattor, filtar, oljiga kläder eller skor. Du får heller inte använda maskinen för att färga kläder.
– Det är inte heller tillåtet att färga eller bleka kläder i tvättmaskinerna då det fläckar och missfärgar övriga boendes kläder.
— Städredskap, tvättkorgar mm. får inte lämna tvättstugan.
— Tvättstugan är till för de boende. Det är därför förbjudet att tvätta åt vänner och bekanta.
— Eventuell skada eller förlust av tvätt ersätts ej av föreningen. Tvättstugan används på egen risk.
— Det är inte tillåtet att tvätta utanför de angivna tvättpassens tider, av hänsyn till andra hyresgäster.
— Håll tiden och tvätta inte på andras tider. Om en bokad tid inte tagits i anspråk en timma efter passets början förfaller bokningen, och det är tillåtet för andra boende att utnyttja tiden.
— Glöm inte att plocka ur fickor och ta bort lösa föremål från kläderna, som annars lätt orsakar att maskinerna går sönder. Änvänd separat tvättpåse för t.ex. bygel-BH.
— Gör rent efter dig: Töm luddfilter, sopa om det ser smutsigt ut, mm.