Föreningen

• Namn: Brf Sågverket 17

• Organisationsnummer: 769619-5226

• Organisationsform: Bostadsrättsförening

• Äkta bostadsrättsförening: Ja

• Föreningens hemsida:
http://egrannar.se/brfsagverket17/

• Innehar lägenheterna egna reparationsfonder: Nej

• Accepteras delat ägande, t ex mellan föräldrar och barn: Ja, minsta andel tio procent.

• Accepteras juridisk person som köpare: Nej

• Överlåtelse- och pantsättningsavgift:

Avgifterna beräknas utifrån gällande prisbasbelopp. För 2020 är beloppet 47.300 kr. Överlåtelseavgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet, 1183 kr. Avgiften betalas av köparen. Pantsättningsavgiften är 1 % av prisbasbelopp, 473 kr

• Planerad ändring av månadsavgiften: ingen höjning för 2020.

• Senaste ändring av avgiften: 2015 reglerades avgiften med 2%

• Ingår i månadsavgiften: Värme och vatten, vindsförråd.

• Beslut om medlemskap tas på styrelsemöten. Normalt cirka en gång per månad.

• Hur snabbt kan medlemskap beviljas? Normalt cirka en månad.

• Handlingar för godkännande av medlemskapet: Utdrag ur UC ska skickas med ansökan om medlemskap, överlåtelseavtal samt utträde/ansökan om medlemskap skickas till Brf Sågverket 17, Sågargatan 17, 11636 Stockholm.

• Pantförteckning: sköts av Fastighetsägarna.

• Ekonomisk förvaltare: Fastighetsägarna

• Teknisk förvaltare: Styrelsen

Fastighetsskötsel: Brambecks Fastighetsservice