Brandskyddspolicy

Brandskyddet är ett gemensamt ansvar och det åligger samtliga medlemmar och boende att hjälpas åt och förebygger bränder. Detta görs genom egna åtgärder i bostaden och i fastigheten, samt att rapportera risker eller tillbud. Medlem ansvarar för brandskyddet i sin lägenhet med tillhörande vindsförråd. Medlem som hyr ut sin bostad i andra hand har fortsatt det fulla ansvaret och ansvarar för att hyresgästen ges möjlighet att ta del av detta dokument.

Medlem ansvarar för att ta del av föreningens brandskyddsregler

Kontroll ska alltid göras att dörrar i allmänna utrymmen går i lås för att förbättra brandskyddet och förhindra obehöriga tillträde till fastigheten. Rökning är förbjuden i samtliga allmänna utrymmen. Inget brännbart eller skrymmande material får lämnas i allmänna utrymmen.

Lösa föremål som cyklar, pulkor, barnvagnar, soppåsar, dörrmattor med mera får inte förvaras utanför lägenheten då detta kan förvärra brandförloppet och skapa stor rökutveckling samt utgöra hinder vid en utrymning. Vår städfirma kan också få problem med att fullgöra sina åtagande och grannar kan vara störda av detta

Brandskyddsregler

1. Brandvarnare

Brandvarnare har monterats i varje lägenhet, medlem ansvarar själv för kontroll (kontrollera genom att trycka på knappen) och underhållet av denna. Brandvarnaren ska vara placerad i tak med minst 50 cm till närmaste vägg. Saknas brandvarnare eller är ur funktion är det medlems ansvar att införskaffa ny. Rekommendation att även ha brandsläckare (pulversläckare) samt brandfilt i bostaden.

2. Tillåten förvaring av brandfarliga varor

Brandfarliga varor är till exempelvis tändvätska, T-röd, bensin, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, sprayburkar mm.

  • I lägenhet: sprayburkar och gasolflaskor av högst 5 liters storlek samt brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.
  • I vindsförråd: Ingen förvaring av brandfarliga varor får ske.
  • På balkong: Ingen förvaring av brandfarliga varor får ske.

3. Allmänna utrymmen och dörrar

Trapphus, våningsplan, entré, tvättstuga samt korridorer på vind och källare är allmänna utrymmen och ska alltid hållas fria från brännbara föremål. Föremål i dessa utrymmen kan utgöra brandrisk samt försvåra utrymning och en effektiv räddningsinsats. Att hålla allmänna utrymmen fria från lösa föremål minimerar också risken för anlagd brand som tyvärr är vanligare än man kanske tror.

Dörrar inom allmänna utrymmen får inte ställas upp eller blockeras. Dörrarna ska hindra och försena spridning av en eventuell brand.

4. Rökning

Det är förbjudet att röka i fastighetens allmänna utrymmen.

5. Förvaring av barnvagnar samt cyklar

Barnvagnar får inte lämnas i entrén eller allmänna utrymmen. Dessa ska förvaras i cykelrummet i källaren eller i lägenheten. Barnvagnar skapar en mycket stor rökutveckling vid brand och kan försvåra utrymning. Barnvagnar kan också skapa möjlighet till anlagd brand.

Cyklar får inte förvaras i allmänna utrymmen. Dessa ska ställas i cykelrummet eller utanför fastigheten utan att blockera porten.

6. Vindsförråd

I vindsförråd får inga brandfarliga varor förvaras. Det är heller inte tillåtet att förvara bildäck i förråden. Inga lösa föremål får förvaras i gångarna.

7. Hissen

Vid brand ska inte hissen användas.

8. El- samt Gasinstallationer

El- samt gasinstallationer i lägenheten ska vara fackmannamässigt utförda.

9. Grillning på balkonger och uteplats

Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna oavsett typ av grill. Gasoldrivna utomhusvärmare är inte heller tillåtet på balkongerna på grund av brandrisk.

På gården har föreningen en kolgrill som alla medlemmar kan använda under eget ansvar. Tänd grill får aldrig lämnas utan uppsikt, grillen ska släckas efter användning. Kommunalt eldningsförbud ska följas.

9. Försäkring

Föreningen har en fullvärdesförsäkring men samtliga medlemmar ska ha en tilläggsförsäkring för bostadsrätt i sin hemförsäkring för att täcka eventuella kostnader vid brand.

10. Felanmälan

Medlem/boende ska omgående anmäla eventuella fel och brister som upptäcks.

Felanmälan sker till Fastighetsansvarig i styrelsen, se anslagstavla.

Beslutad: 2021-12-14