Mäklarinformation

Information som är av intresse för mäklare och spekulanter på lägenheter i föreningen.

ÅRSAVGIFTEN

Årsavgiften betalas månadsvis från och med tillträdesdagen. Avier för detta skickas ut kvartalsvis. I årsavgiften ingår kostnader för bl. a.:

 • Bostadsrättstillägg
 • Bredband, TV och telefoni
 • Uppvärmning (fjärrvärme)
 • Vattenförbrukning
 • Drift och skötsel

AVGIFTSÄNDRINGAR

Styrelsen har fattat beslut om att höja avgifterna med 12% för 2023.

BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Föreningen tillhandahåller bredband via fiber (250/250 Mbit/s), TV-paketet "Bas" och telefoni från Telia.

Samtalskostnader betalas individuellt av bostadsrättsinnehavaren mot separat faktura från Telia.

UPPVÄRMNING, EL OCH VATTEN

Bostädernas gemensamma behov av uppvärmning och vatten ingår i årsavgiften. Samtliga bostäder har låg energiförbrukning och värms upp med fjärrvärme. Förbrukning av hushållsel betalas via enskilda abonnemang av respektive medlem.

DRIFT OCH SKÖTSEL

Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel av gemensamma utrymmen och markytor. Kostnaden för gemensam drift och skötsel är inkluderad i årsavgiften.

UNDERHÅLLSPLAN

Styrelsen har en 50-årig underhållsplan.

INFORMATION OM ÖVERLÅTELSER

Överlåtelseavgiften betalas av köparen.

JURIDISKA PERSONER

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

FÖRENINGENS STÄMMA

Varje år, normalt under senvåren, håller styrelsen en stämma där föreningens verksamhet och ekonomiska ställning redovisas. På stämman beslutar medlemmarna bl. a. vilka som ska sitta i styrelsen för föreningen. Alla medlemmar kallas till stämman.

ÅRSREDOVISNING
Se bifogad årsredovisning.

FÖRSÄKRINGAR

 • ANSVARFÖRSÄKRING FÖR STYRELSEN
  Om bostadsrättsföreningens styrelse genom vårdslöshet eller försumlighet orsakar föreningen ekonomiska skada ersätts föreningen genom denna försäkring.
 • BOSTADSRÄTTSTILLÄGGSFÖRSÄKRING
  Alla bostadsrätter i föreningen omfattas av en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring.
 • FASTIGHETSFÖRSÄKRING (FULLVÄRDE)
  Försäkringsbolaget garanterar att vid del- eller totalskada samt delvis skada pga. t.ex. brand, översvämning eller storm återuppbyggs huset till ursprungsskick åt bostadsrättsföreningen.

KONTAKT

För mer information, kontakta styrelsen via mejl [javascript protected email address].

Bifogade filer