Mäklarinformation

Information som är av intresse för mäklare och spekulanter på lägenheter i föreningen.

ÅRSAVGIFTEN 
Årsavgiften betalas månadsvis från och med tillträdesdagen. Avier för detta skickas ut kvartalsvis. I årsavgiften ingår kostnader för bland annat:

  • Bostadsrättstillägget
  • Bredband, TV och telefoni
  • Uppvärmning, el och vatten
  • Drift och skötsel

AVGIFTSHÖJNINGAR 
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2023.

BREDBAND, TV OCH TELEFONI 
Föreningen tillhandahåller bredband via fiber (250/250 Mbit/s), TV-paketet "Bas" och telefoni från Telia.

Samtalskostnader betalas individuellt av bostadsrättsinnehavaren mot separat faktura från Telia.

UPPVÄRMNING, EL OCH VATTEN 
Bostädernas gemensamma behov av uppvärmning och vatten ingår i årsavgiften. Samtliga bostäder har låg energiförbrukning och värms upp med fjärrvärme. Förbrukning av hushållsel betalas via enskilda abonnemang av respektive medlem.

DRIFT OCH SKÖTSEL 
Bostadsrättsföreningen ansvarar för drift och skötsel av gemensamma utrymmen och markytor. Kostnaden för denna är inkluderad i årsavgiften.

UNDERHÅLLSPLAN 
Föreningen har en 50-årig underhållsplan sedan 2020.

INFORMATION OM ÖVERLÅTELSER 
Överlåtelseavgiften betalas av köparen.

JURIDISKA PERSONER 
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

FÖRENINGENS STÄMMA 
Varje år, normalt under senvåren, håller föreningen en stämma där föreningens verksamhet och ekonomiska ställning redovisas. Här väljer också medlemmarna vilka som ska sitta i styrelsen för föreningen. Alla medlemmar kallas till stämman.

ÅRSREDOVISNINGAR 
Se bifogade årsredovisningar.

FÖRSÄKRINGAR 

ANSVARFÖRSÄKRING FÖR STYRELSEN 
Om bostadsrättsföreningen styrelse genom vårdslöshet eller försumlighet orsakar föreningen ekonomiska skada ersätts föreningen genom denna försäkring.

BOSTADSRÄTTSTILLÄGGSFÖRSÄKRING
Alla bostadsrätter i föreningen omfattas av en kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring.

FASTIGHETSFÖRSÄKRING (FULLVÄRDE) 
Försäkringsbolaget garanterar att vid del- eller totalskada samt delvis skada pga. t.ex. brand, översvämning eller storm återuppbyggs huset till ursprungsskick åt bostadsrättsföreningen.

BYGGFELSFÖRSÄKRING 
Byggfelsförsäkring utfärdas av GAR-BO Försäkrings AB eller motsvarande. Byggfelsförsäkringen gäller tio år från den tidpunkt då slutbesiktning har skett. Den gäller för väsentliga fel som uppstår under försäkringstiden.

KONTAKT 
För mer information, kontakta styrelsen via e-post [javascript protected email address].

Bifogade filer