Mäklarinformation

Allmänt om föreningen
Föreningen Skalmejblåsaren 9 bildades 2012 och är en äkta bostadsrättsförening. Huset byggdes 1925 och har värdeår 1930. I dagsläget består föreningen av 22 lägenheter varav en hyresrätt och ett garage. Huset är kopplat till Stockholms gasnät.

Avgiftshöjningar
Inga planerade avgiftshöjningar

Bredband
Fastighetensnät med fiber installerades 2021.

Hiss
Fastigheten har hiss.

Underhållsplan
Gårdshuset stambyttes 2003 och gatuhuset 2013 och samtliga badrum renoverades under dessa stambyten. Alla fönster i gårdshuset samt gatuhusets gårdsfönster byttes 2013. Fönsterna mot gatan renoverades samtidigt. Elstigarna byttes 2013. Ny reglerutrustning för fjärrvärme genomfördes 2014. Taket ovan vinsvåning byttes 2014. Till- och frånluftsventiler kontrollerades 2019. Underhåll och uppdateringar har skett på dörrar, i hiss och avlopp i källare under de senaste åren. Under de kommande åren planeras renovering av vädringsbalkonger och ny plåt på halva gatuhuset. För detaljer, se årsredovisning.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser
Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen
en överlåtelseavgift på 2,5% av basbeloppet
f n 1190 kr. Pantsättningsavgift debiteras
köparen med 1% av basbeloppet f n 476 kr

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Sten Olsson (ordförande) via e-post idungatan1b@gmail.com

Fastighetsförvaltare

Simpleko AB
Mailadress för mäklare info@simpleko.se
Hemsida www.simpleko.s

Ekonomisk förvaltare
Förvaltning i Östersund AB
Box 84
831 21 Östersund

Mailadress för mäklare: kundtjanst@rbekonomi.se
Hemsida: www.rbekonomi.se

 

Bifogade filer