Mäklarinformation

Allmänt om föreningen
Föreningen bildades 2012 och är en äkta bostadsrättsförening. I dagsläget består föreningen av 21 lägenheter varav två hyresrätter och ett garage. Huset är kopplat till Stockholms gasnät.

Avgiftshöjningar
Inga planerade avgiftshöjningar

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via ComHem AB men ingår inte i avgiften.

Hiss
Fastigheten har hiss.

Underhållsplan
Gårdshuset stambyttes 2003 och gatuhuset 2013 och samtliga badrum renoverades under dessa stambyten. Alla fönster i gårdshuset samt gatuhusets gårdsfönster byttes 2013. Fönsterna mot gatan renoverades samtidigt. Elstigarna byttes 2013. För detaljer, se årsredovisning.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser
Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen
en överlåtelseavgift på 2,5% av basbeloppet
f n 1138 kr. Pantsättningsavgift debiteras
köparen med 1% av basbeloppet f n 473 kr

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Sten Olsson (ordförande) via e-post idungatan1b@gmail.com

Fastighetsförvaltare

Simpleko AB
Mailadress för mäklare info@simpleko.se
Hemsida www.simpleko.s

Ekonomisk förvaltare
Förvaltning i Östersund AB
Box 84
831 21 Östersund

Mailadress för mäklare: kundtjanst@rbekonomi.se
Hemsida: www.rbekonomi.se

 

Bifogade filer