Mäklarinformation

Om Föreningen
I BRF Skellefteå Landshus nr 1 finns 15 ettor, 34 tvåor, 8 treor, 4 fyror och 2 femmor, totalt 63 bostadsrätter. Dessutom finns 3 uthyrda lokaler. Vindsförråd och källarförråd finns till varje lägenhet.
Uppvärmning med fjärrvärme samt VA ingår i månadsavgiften.
Hushållsström tillkommer.

Försäkring
Föreningen har tecknat fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg i försäkringsbolaget Folksam, för detaljer se bifogad pdf-fil längre ned på sidan.


Gemensamma utrymmen
Tvättstuga med 3 tvättmaskiner, torkrum och strykrum finns i hus 45.
Föreningslokal finns i hus 43 och hobbylokal finns i hus 41.
Föreningslokalen uthyrs gratis till medlemmar.
Ingång till respektive lokal via yttre källartrapp.
I skyddsrum i källaren kan cyklar och sparkstöttingar förvaras.

Bilplatser

Föreningen har 26 garage, 23 bilplatser med motorvärmaruttag och 10 bilplatser utan motorvärmare.
Garagen varierar i storlek och hyran för ett garage ligger mellan 301 kr och 407 kr per månad.
Hyra för mv-stolpe kostar 100 kr/månad + elförbrukning.
Fyra laddstolpar för elbil är nu installerade, kostnaden för en laddstolpe blir 200 kr/månad. Då tillkommer f.n. 100 kr/månad för parkeringsplatsen. Samma elkostnad per kWh debiteras dessa platser som övriga motorvärmarplatser.

Bilplats utan motorvärmare kostar 50 kr/månad.

Vid uppsägning av garage/MV-plats/P-plats så är uppsägningstiden innevarande månad plus en månad.

För besökande till föreningen finns ca 10 platser mellan Skolvägen och Lejonströmsskolan.

Kontakt: Börje Markström, via email: borje.markstrom@gmail.com

eller mobil: 070 594 4174.

Bredband och kabel-TV
Bredband via Skellefteå Kraft finns indraget i varje lägenhet. Lägenhetsinnehavaren väljer bredbandsleverantör och betalar avgift till leverantören.
Kabel-TV via COM HEM ingår i månadsavgiften.


Hiss
Fastigheten saknar hiss.

Större renoveringar
1990 stambyte, badrum och kök renoverades.
1992 byte fönster
1996 dränering
2002-2003 nya tambur- och balkongdörrar
2002-2003 delinglasning och tak över balkonger.
2010 värmekulvertar
2011 byte kallvattenledningar
2013 radonsanering
2015 trapphusbelysning
2017 motordrivna takskjutportar till garage
2019 byte yttertak, relining av källaravlopp i 39 och 41
2020 radonsanering av hus 43
2021 målning källarkorridorer                            

 

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovisningar nederst.

Överlåtelseavgift
Köparen erlägger en överlåtelseavgift med 2,5 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110)

Pantsättningsavgift
Köparen erlägger en pantsättningsavgift med 1 % av prisbasbeloppet enl 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110)

Andrahandsupplåtelse av lägenhet
Styrelsen har 2020-10-21 tagit beslut att av medlem som hyr ut sin bostadsrätt i andra hand, ta ut en avgift på 10% av prisbasbelopp på kommande andrahandsuthyrningar.
Är uthyrningsperioden kortare än 1 år beräknas avgiften per kalendermånad. 

Stadgar
Föreningen har antagit nya stadgar som i huvudsak följer Bolagsverkets normer. I övrigt omfattas föreningen av Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar.

Ekonomi
Föreningens ekonomiska redovisning sköts av Grant Thornton i Umeå. Faktureringen sker fyra gånger/år och fakturorna skickas ut omkring den 10:de i månaderna mars, juni, september och december. Medlemmarna erhåller fakturor för tre månader åt gången, med förfallodag den sista bankdagen i respektive månad.

Fastighetsskötsel
Under vinterhalvåret sköts plogning och sandning av Marklund & Son AB, som håller gårdsinfarter, garagenedfarter och parkeringsplatser i gott skick. Sopning och sandning av yttre källartrapp samt sopning av broplatta och sandning utanför densamma hjälper medlemmarna till med.

Under vår, sommar och höst anlitar föreningen Samhall för gräsklippning, ansning och beskärning av träd, buskar och häckar, vår- och höststädning av gräsytor och hårda ytor samt rensning av smuts och löv i avvattningssystem.

För arbeten inom el har föreningen skrivit ramavtal med Elit El AB.

Värme
För driftövervakning av panncentral och ventilation ansvarar Skellefteå Kraft.

Städning
Föreningen anlitar Nilssons Städ AB i Skelleftehamn för städning av trapphus, mm. För städning av tvättstuga, strykrum och torkrum ansvarar varje medlem, som efter avslutad tvätt rengör tvättmaskiner, torktumlare och golv.

Kontaktperson
För mer information, kontakta Tomas Åström via e-post tomas@astroem.nu

Bifogade filer