Information om föreningen

Allmän information

Organisationsnummer

769626-2158

Kontaktuppgifter

Styrelsen: [javascript protected email address]

Ekonomisk förvaltare: [javascript protected email address]

Fastighetsförvaltning: [javascript protected email address]

Är föreningen en äkta bostadsrättsförening?

Ja.

Tillåter föreningen juridisk person som köpare?

Nej.

Vad ingår i månadsavgiften?

Vatten/avlopp samt sophämtning.

Anlitar föreningen någon som ansvarar för fastighetsskötsel?

Varje medlem ansvarar för att sköta den tomt som hör till varje lägenhet.

Föreningen anlitar Crendo Fastighetsförvaltning AB för att sköta våra gemensamma ytor.

Föreningen anlitar KRT Maskin AB för att skotta snö och sanda på parkeringen på Lia Nils väg. Glommens vägförening ansvarar för att skotta snö och sanda Frisa Algots väg.

Är andrahandsuthyrning tillåten?

Föreningen tillåter korttidsuthyrning med upp till 60 dagar per år om detta har anmälts i förväg till styrelsen.

I övrigt är andrahandsuthyrning endast tillåten efter godkännande från styrelsen i enlighet med bostadsrättslagen.

Föreningen tar ut en avgift vid andrahandsuthyrning i enlighet med föreningens stadgar. 

Finns det parkeringar?

Varje lägenhet har en numrerad parkering i anslutning till lägenheten. I övrigt har föreningen 17 gästparkeringar som får användas av medlemmarna i mån av plats och med hänsyn till varandra.

Vid varje lägenhets numrerade parkering är det förberett för att installera laddstolpar. Att installera laddstolpe är något som varje medlem själv ansvarar för och får bekosta.

Hur många lägenheter finns det i föreningen?

15 lägenheter om 114,4 m2 och 24 lägenheter om 89,6 m2.

När byggdes lägenheterna?

Lägenheterna började byggas i januari 2021 och var färdigställda i juni 2022.

Äger föreningen marken?

Ja.

Ekonomisk information

Vad är månadsavgifterna?

Lägenhet 89,6 m2: 5 240 kr

Lägenhet 114,4 m2: 6 690 kr

När höjde föreningen avgifterna senast?

1 januari 2024. 

Finns det beslut om att höja avgifterna?

I dagsläget finns inget nytt beslut  

Vad har föreningen för lån?

Föreningen har två lån som idag uppgår till ca 48 miljoner. Hälften av det totala lånet är bundet till den 31 januari 2026 till en ränta om 3,82 % hos Danske Bank.  Den andra hälften av lånet är bundet till och med 31 juli 2028 till en ränta om 4,48 % hos Handelsbanken.

Vem sköter föreningens ekonomiska förvaltning

Föreningen anlitar Baker Tilly AB i Falkenberg.

Hur stor är varje lägenhets andel av föreningens totala skuldsättning?

1 111 517 kr för lägenhet om 89,6 m2 per den 1 januari 2024.

1 419 170 kr för lägenhet om 114,4 m2 per den 1 januari 2024.

Hur stor är varje lägenhets avgift per kvadratmeter?

701 kr/m2 för år 2024.