Mäklarinformation

Allmän information
Föreningen tog över helhetsansvaret under höstenn 2019. Ordinarie föreningsstämma skall hållas innan juni månads utgång.

Föreningen består av 43 lägenheter varav 32 friliggande hus och 11 radhus med tillhörande komplementbyggnader.

Gatuadresser
Näckens väg 1 – 33 (udda nummer) samt Nymfernas väg 2 – 52 (jämna nummer)

Fastighetsbeteckning
Utby 20:52

Inflyttningstider
Inflyttning från oktober-2018 till mars-2019

Avgiftshöjningar
1% årligen från och med Januari 2020.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via Telia (1000/1000 Mbit/s, TV-paket ”Lagom”). Gäller till 2030.

Underhållsplan
Bostadsrättsföreningen är helt nybyggd. Underhållsplan upprättas under våren/hösten 2019 tillsammans med teknisk förvaltning.

Årsredovisningar
-

Information om överlåtelser och pantsättning
Överlåtelseavgiften är 2,5% av PPB enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) och detta betalas av köparen.
För år 2018 är prisbasbeloppet 45.500 kr vilket innebär en avgift om 1.137,50 kronor.
Brf-Ekonomen i Stockholm AB sköter administrationen.

Pantsättningsavgiften är också en administrativ avgift för föreningens arbete med att anteckna pantsättningen i föreningens lägenhetsförteckning.  Pantsättningsavgiften tas ut av bostadsrättsinnehavaren med ett belopp motsvarande 1 % av gällande prisbasbelopp. För år 2018 innebär det en avgift om 455 kronor för varje noterad pant.
För de som tecknar upplåtelseavtal uttas inte pantsättningsavgift för pantsättningar som sker inom sex månader fr.o.m. datumet på upplåtelseavtalet.

Dokument:
Vi föredrar digitala dokument som skickas till e-post adress enligt nedan.

Kontakt
Styrelsen Brf Skogsbacken, Mail: brfskogsbackenstyrelse@gmail.com