Mäklarinformation

Här hittar du den information du behöver inför en försäljning av en lägenhet för Brf Skolgatan. 

Förening
Bostadsrättsföreningen Skolgatan äger och förvaltar fastigheten Märsta 1:39 i Sigtuna kommun. Föreningen består av 20 st lägenheter. Tomtens areal är 4 047 kvm.

Grundläggande information


Orgnr: 

Brf Skolgatan: 769600-9179

Föreningens adress:

Brf Skolgatan c/o AllaBrf 

Mailbox 2452 

111 75 Stockholm

Fastigheter som ingår i föreningen

  • Skolgatan 9 A – D

  • Skolgatan 11 A – D

  • Centralgatan 5 A – F

  • Centralgatan 7 A – F

Fastighetsförteckning:
Märsta 1:39

Byggnadsår:
Fastigheterna på Skolgatan byggdes 2002 och de på Centralgatan byggdes 2003.

Antal lägenheter:
20 stycken

Är föreningen äkta?
Ja, det är en äkta bostadsrättsförening


Vid försäljning/köp
Föreningens avgifter vid försäljning
Betalas av köparen:

Överlåtelseavgift: 2,5% av prisbasbelopp
Pantavgift: 1% av prisbasbelopp per pant


Medlemsansökan:
maklarportal.allabrf.se  AllaBrf omhändertar för Brf Skolgatans räkning medlems ansökan /registreringar.


Månadsavgift:
Betalas av säljaren t.o.m. den månad under vilket tillträdet sker. När köparen tillträtt betalar han/hon  avgiften framåt. Avgiften betalas alltid i förskott för kommande månad. 

Underhåll

Trapphus 

Byte av armaturer i trapphus till LED belysning 2022.

Fasad:
Fasader och trapphus målades om sommaren 2014.

Ekonomi
Avgiftshöjning:
Avgiften beslutad att höjas fr.o.m. 1 januari 2024 med 5%.

Ekonomisk förvaltning:
Ekonomisk förvaltare är Alla Brf

Försäkring:
Föreningen har tecknat fastighetsförsäkring hos Nord Europa 


Annan viktig information


Lägenhetens värmepanna:
Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för underhåll och ev. reparationer av lägenhetens värmepanna.


Lägenheterna på markplan: 

Till varje lägenhet på markplan tillhör en liten trädgård på baksida samt rabatt under köksfönstret på framsida som medlem själv får sköta om och disponera. En del lägenheter har valt att istället för trädgård att bygga en stor altan. 


Trädgårdsskötsel: 

Varje vår och höst har föreningen en städdag, då vi röjer och städar gemensamma utrymmen och parken. Medlemmar förväntas deltaga.

Bilparkering:
Varje lägenhet har en egen boendeparkering som ingår i månadsavgiften.

Föreningen har också några gästparkeringar – en vid Centralgatan, fem på Skolgatan och en mellan Skolgatan 9 och 11.

Bredband och TV
Fastigheten har bredband och TV via Tele2. 
Grundutbudet för TV ingår i månadsavgiften.

Vattenförbrukning:

Betalas av bostadsrättsinnehavare per månad som en tilläggs post på avgifts avi /månad.  

Hiss:

Det finns hiss i fastigheterna Centralgatan 5 och Centralgatan 7. 


Årsredovisningar:
Senaste årens årsredovisningar kan ges på begäran från Styrelsen.

Stadgar:
Stadgarna kan ges på begäran från Styrelsen.


Juridiska personer:
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.


Kontaktperson för lägenhetsvisning och annan viktig information runt en försäljning:

Ordförande Richard Giswold via E-grannar "kontakta styrelsen " 

https://egrannar.se/brfskolgat...

 

Bifogade filer