Sophantering

SOPHANTERING - HUSHÅLLSAVFALL

Hushållssopor slänger vi i sopnedkastet i uppgång 54b. Se till att luckan stängs ordentligt så det inte börjar lukta i trapphuset. Närmaste återvinningsstation ligger på Borgargatan och där slänger vi tidningar, kartong, glas etc. Övriga grov-/byggsopor ansvarar man själv för att dessa blir bortforslade.

LÖSA FÖREMÅL I TRAPPHUSET

Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) får man inte förvara lösa eller brännbara föremål i trappuppgångar då de riskerar att försvåra eller förhindra utrymning av byggnaden i händelse av brand. Detta gäller även soppåsar, tomma kartonger, tidningar etc. Dessutom försvårar det för vår städfirma.

Närmaste återvinningsstation (papper, glas...) finns på Borgargatan, snett över Högalidsgatan.

MOBILA MILJÖSTATIONEN

Mobila miljöstationen tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. Lastbilen kör enligt en bestämd turlista och den stannar på ett flertal platser i innerstaden och i ytterstaden.

Den mobila miljöstationen tar endast emot elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. Större elavfall är du välkommen att lämna på stadens återvinningscentraler.

Stopp i Hornstull 2017:

(Hornsbruksgatan 25 - vid biblioteket)

Tisdag 14:e mars kl. 18 - 18.45

Söndag 7:e maj kl. 12 - 13

Tisdag 9:e maj kl. 18 - 18.45

Söndag 21:a maj kl. 12 - 13

Söndag 3:e september kl. 12 - 13

Tisdag 12:e september kl. 18 - 18.45

Söndag 17:e september kl. 12 - 13

Tisdag 7:e november kl. 18 - 18.45

Östberga återvinningscentral

måndag-torsdag 10:00-20:00
fredag-söndag 09:00-17:00

Bussens Väg 2
122 43 Enskede

08-522 120 00