Andrahandsuthyrning

Styrelsen tillåter uthyrning i 2:a hand om skriftlig ansökan görs lämnas till styrelsen (brevlåda nedre botten 54b) som ska innehålla följande:

  1. Ifylld ansökningsblankett om tillstånd att hyra ut
  2. Kontaktuppgifter hyresgäst
  3. Kontaktuppgifter ägare

Tillståndet gäller i 1 års tid och under tiden lägenheten hyrs ut är det ägaren som är fullt ansvarig för lägenheten, att medlemsavgiften betalas i tid etc.