Cyklar

Kan förvaras på gården (gården kan endast nås via något av trapphusen).

Det finns även ett cykelrum vid tvättstugorna (fortsätt korridoren mellan tvättstugorna så ligger det till höger).