Mäklarinformation

Underhållsplan

2008 renoverades taket, 2011 blev avloppen "re-linade", 2015 omfogades väggarna. För detaljer, se underhållsplanen.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Kontaktperson
För mer information, kontakta  via e-post XXX.