Mäklarinformation

Hej och välkommen till vår trevliga förening!

Här finner du som är fastighetsmäklare eller spekulant på en lägenhet i föreningen information som kan vara till nytta för dig.

Byggnadsår Fastigheten färdigställdes 2019.

Antal lägenheter Föreningen har 40 st lägenheter om 2-4 rok. Det finns inga lokaler.

Avgiftshöjningar Inga avgiftshöjningar är planerade för 2020.

Bredband Föreningen har fiber med tjänster från Telia avseende bredband 100/100Mbit, ca 28 tv-kanaler och playtjänster samt IP-telefoni. I månadsavgiften ingår bredbandsuppkoppling jämte basutbud av TV och IP-telefoni. Till varje lägenhet hör en tv-box samt en trådlös router.

El Föreningen har tecknat ett gemensamt abonnemang för hela fastigheten där sedan respektive lägenhet blir debiterad egen förbrukad el, s.k. hushållsel utifrån individuell mätning via lnfometric.

Vatten Förbrukningen av kall- och varmvatten läses av individuellt för respektive lägenhet. Varje lägenhet debiteras månadsvis för sin faktiska förbrukning.

Hiss Samtliga tre hus har hiss från markplan.

Porttelefon Finns och är kopplat till boendes fasta telefon alt. mobil.

Förråd Till varje lägenhet hör ett förråd (2-4 kvm) beläget i komplementbyggnaderna på entrésidan.

Gemensamma utrymmen I komplementbyggnader på gården finns ett, för föreningen gemensamt förrådsutrymme samt två soprum. Utrymme för barnvagnar/rullatorer finns i trapphusentré.

Gemensam uteplats finns mellan husen. Här finns grillplats och utemöbler för föreningen att nyttja.

Parkering Föreningen har 40 st parkeringsplatser med el-plint som uthyres till medlemmar mot en avgift om 300 kr/mån. Ingen kö fn. 2020-01-24.

Cykelställ finns på föreningens mark.

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.

Pantsättningsavgift Avgift om 1 % av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för imderrättelse om pantsättning. 

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Överlåtelseavtal/medlemsansökan skickas till NISSES förvaltnings AB, Box 9010, 850 09 Sundsvall

Fastighetsskötsel Löjdströms Fastighetsservice AB, Tel: 076-313 75 80. E-post: info@hudiksvallssolskydd.se

Felanmälan görs till NISSES förvaltnings AB Tel: 060-12 95 30 E-post: info@nisses.net                      web: http://www.nissesforvaltning.se/kontakt/felanm%C3%A4lan-34675331

Akuta ärenden där det finns risk för personskador, inbrott, brand eller liknande, ring 112.

Adress och Kontaktperson
Brf Söderläget, Kastellvägen 12, 824 50 Hudiksvall.

För mer information, kontakta Hans Lambertsson via e-post,

lambertsson@live.com

Bifogade filer