Föreningsinformation

Förening
Brf Söderport. Fastighetsbeteckning: Kv Yngve 3 och 4. Föreningen innehar 33 lägenheter samt en lokal med hyresrätt. Fastighetens nybyggnadsår är 2012.

Årsredovisningar
Årsredovisning för 2021 återfinns nedan. 

Stadgar
Stadgar, registrerade hos Bolagsverket 2021-12-07, återfinns nedan.

Energideklaration
Energideklaration utfördes 2019-04-12. Protokoll återfinns nedan.

Överlåtelse avgift
Utgår med 2,5 % av ett prisbasbelopp som betalas av köparen.

Pantsättning avgift
Utgår med 1 % av ett prisbasbelopp.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Ekonomisk Förvaltning
Lots Ekonomi
Kontaktperson Rosita Håkansson
Telefon 033 - 48 89 29
Sandgärdsgatan 12-16
503 34 Borås

Fastighetsskötsel
FR Fastighetsservice AB
Telefon 033 - 12 30 80

Kontaktperson (Ordförande)
Pontus Djerf - 4003
Tel: 073 - 437 98 97
E-post: pontus@soderport.eu

Bifogade filer