Mäklarinformation

Om Brf Stenbrottet 3 

Föreningen äger och förvaltar fastigheten Stenbrottet 3 på adresserna Kronobergsgatan 8 samt Fleminggatan 71 och 73. 

Huset uppfördes 1898. En omfattande renovering gjordes 1938 omfattande värme, kök, badrum, hissar samt överbyggnad av gård. 1946 byggdes två ytterligare våningar på den del av fastigheten som vetter mot Fleminggatan. 2011 gjordes detsamma på den del som vetter mot Kronobergsgatan. 

Föreningen köpte fastigheten 2003. Stenbrottet 3 är en "äkta" bostadsrättsförening.  

Det är inte tillåtet att hyra ut lägenhet via AirBnB och tillstånd för uthyrning i andra hand måste inhämtas av styrelsen.

Firma 

Brf Stenbrottet 3 

Organisationsnummer  

769603-5067 

Adress till föreningen 

Brf Stenbrottet 3
NABO 7427, FE 617
107 76 Stockholm

Överlåtelsehandlingar och ansökan om medlemsskap skickas till föreningen på ovanstående adress. 

Frågor om föreningen mejlas till styrelsen på [javascript protected email address].

 

Fastigheten  

Föreningen innehar fastigheten Stenbrottet 3. På fastigheten finns ett bostadshus med 48 lägenheter, samtliga är upplåtna med bostadsrätt, och fyra lokalhyresgäster. Skatteverket taxerar vår fastighet vart tredje år och det kan påverka den totala lägenhetsarean och lokalytan. Aktuella siffror finns i den senaste årsredovisningen. 

Större renoveringar mm 

1990: Omläggning yttertak, fasadrenovering 

1995: Gårdsrenovering 

2005: Byte av VA-stammar och elstigare 

2006: Nya entrédörrar 

2008: Balkonger uppförda 

2009: Ny undercentral 

2010: Nya lägenhetsdörrar 

2011: Nya lägenhetsfönster, renovering av hissarna 

2011: Nytt tak över Kronobergsgatan 8 i samband med uppförande av nya lägenheter 

2012: Installation av fastighetsnät för bredband 

2013: Renovering av avloppsstammar i bottenplattan (källarplanet) 

2013: Byte av innergårdens ytskikt 

2015: Renovering av fasad mot gården

2017: Renovering av trapphus

2018: Renovering av kungsbalkonger samt fasaden på det översta våningsplanet ut mot gata i samband med detta

2021: Byte av termostater på samtliga radiatorer, utbyte av äldre/rostiga radiatorer

2022: Touch up av målning i samtliga trapphus

2022: Hissen, Fleminggatan 73, renoveras och grinden byts ut och automatiseras 

2023: Ventilationsarbete, automatisering av elavläsningen, byte av undercentral 

2024: : Hissen, Fleminggatan 71, renoveras och grinden byts ut och automatiseras

2024: Fortsatt ventilationsarbete 

2025-2027: Renovering fasad mot gata

Ekonomi 

Se senaste årsredovisning. 

Gemensamma anläggningar mm 

  • Föreningen har en gemensam tvättstuga 

  • Cykelställ finns på gården 

  • Kabel-tv finns att beställa från Tele2. Medlemmen tecknar själv valfritt avtal för kanaler utöver.  

  • Bredband finns via kabeltevenätet från Tele2, och fiber från OwnIT via ett fastighetsnät. Medlemmen tecknar själv valfritt abonnemang.  

  • Hiss finns på Fleminggatan 71 och 73, inte på Kronobergsgatan 8. 

  • Alla lägenheter har ett källarförråd 

  • Föreningen har ett gemensamt elabonnemang. Lägenhetsinnehavarna betalar sin egen förbrukning som läggs på avgiften månadsvis. Inget separat avtal behöver tecknas.  

  • Fastigheten uppvärms med fjärrvärme 

Parkering 

Föreningen har inga parkeringsplatser. Det finns flera garage i grannskapet och boendeparkering på gatorna. 

Förvaltning 

Nabo  sköter teknisk och ekonomisk förvaltning samt fastighetsskötsel. 


Frågor och svar 

Finns det planer på avgiftshöjning eller avgiftssänkning? 

Avgifterna har höjts 20140101 och 20230101. Avgiftshöjning planeras för 2024. 

Finns det planer på större ombyggnader eller renoveringar? 

Enligt den underhållsplan som finns framtagen ska de närmaste åren följande följande större arbeten utföras: Renovering av fasad mot gata samt omfattande ventilationsarbeten. 

Godkänns juridisk person som köpare? 

Nej. 

Finns något krav på minsta ägarandel?

Vi har boende med en ägarandel på 10%, vilket kan ses som en riktlinje. 

Tas det ut någon överlåtelseavgift? 

Ja, 2,5% av prisbasbeloppet. Betalas av köparen. 

Tas det ut någon pantsättningsavgift? 

Ja, 1% av prisbasbeloppet. Betalas av pantsättaren. 

Vad ingår i månadsavgifterna? 

Värme och vatten. 

Är energideklaration gjord? 

Ja, 2020. 

Bifogade filer