Mäklarinformation

Allmänt om verksamheten

Bostadsrättsföreningen HSB Brf Stjärnbilden i Göteborg är ett privatbostadsföretag som har till syfte att upplåta böstadsrätter åt sina medlemmar.

Föreningen äger fastigheterna Biskopsgården 55:8, 55:16 och 55:17 i Göteborg. Det finns i dessa fastigheter sammanlagt 192 st lägenheter. Föreningen äger lägenhet 119 (expeditionen).

Bostadsrättsföreningen har sitt säte i Göteborgs kommun.

Total lägenhetsytan är 11.804 kvm.

Fastigheterna har adresserna Molnvädersgatan 20-32 och är fullvärdeförsäkrade i Länsförsäkringar. 

 

Avgiftshöjningar

Månadsavgiften har höjds med 2% under våren 2020.

Bredband

Från 1 maj 2019 har Brf Stjärnbilden har tecknat ett kollektivavtal med Telia.

 

P-däck

Till föreningen hör 154 parkeringplatser varav 60 under däck. Renovering av p-däcket gjort under våren 2016.

 

Hiss 

Fastigheten har hiss. Alla sju hissar är renoverade under hösten 2015.

 

Låssystem

Hösten 2018, byte av porttelefoner och låssystemet av säkerhetsskäl i samtliga allmänna utrymmen på Molnvädersgatan 20-32. Det nya systemet heter Iloq. Det är ett dynamiskt och säkert system med programerbara nycklar och elektroniska cylindrar.

 

Fönsterbyte

Under vinter och våren 2017 gjordes fönsterbyte på Molnvädersgatan 20-32. 

 

Inglasning av balkonger

Det har skett balkonginglasningar vid några tillfällen och våra medlemmar bekostar detta själva. Alla andra som är intresserade får lämna in en interesseanmälan till expeditionen för att få sin balkong inglasad vid nästa tillfälle.  

Underhållsplan

Fastigheten stambyttes 1997-1998 och samtliga badrum renoverades samtidigt. För detaljer, se underhållsplanen.

Årsredovisningar

Se bifogade årsredovisnigar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgiften betalas av säljaren.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta  stjarnbilden@gmail.com, 0705-093 331