Mäklarinformation

Varmt välkomna till brf Stuveriet på Gävle Strand!

Fastighetsbeteckning: Alderholmen 5:25 i Gävle Kommun

Tomtens area: 4587 m2

Antal byggnader: Ett flerbostadshus med 4st huskroppar. Loftgångar.

Byggnadsår: 2018-2019

Husets utformning: I huvudsak fyra våningar med källare/garage. I två trapphus är det fem våningar.

Antal bostadsrätter: 101 st.

Lägenhetsarea totalt: 7473 m2

Adresser: Redargatan 1, Kopragränd 3 och Toppsockergränd 1

 

Lägenheter och utrymmen

101st lägenheter

-   19st tvåor

-   82st treor

Varje lägenhet har en garageplats som tillhör lägenheten. Vid garageplatsen finns källarförrådet till lägenheten.

Det finns 24st extra garageplatser för uthyrning till både BRF Stuveriets medlemmar och de som ej är boende i fastigheten.

TV och Bredband

Gruppanslutning via Gavlenet

Hiss

Det finns hiss i de tre trapphusen.

Information om överlåtelse

För arbete vid övergång av en bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren tas ut en överlåtelse-avgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110).

För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en pant-sättningsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110)

Avgiftshöjning

2% avgiftshöjning är beslutat från och med januari 2021.

Utfört Underhåll

-

Planerat underhåll

-

 

Kontakt
brfstuveriet@gmail.com 

 

Juridiska personer

Juridiska personer kommer att nekas medlemskap i föreningen enl Bostadsrättslagen 2 Kap 4§.

 

Närområde

I närområdet finns en rad trevliga restauranger såsom Fullriggaren med tillhörande skybar, Fiskemagasinet samt Aktern o Fören. I området finns även lekplatser, skatepark, förskola och vårdcentral. Livsmedelsaffär och paketutlämning finns i området.
Gångavstånd till Gävle central med tåg- och bussförbindelse. 

Bifogade filer