Mäklarinformation

Varmt välkomna till brf Stuveriet på Gävle Strand!

Fastighetsbeteckning: Alderholmen 5:25 i Gävle Kommun

Tomtens area: 4587 m2

Antal byggnader: Ett flerbostadshus med 4st huskroppar. Loftgångar.

Byggnadsår: 2018-2019

Husets utformning: I huvudsak fyra våningar med källare/garage. I två trapphus är det fem våningar.

Antal bostadsrätter: 101 st.

Lägenhetsarea totalt: 7473 m2

Adresser: Redargatan 1, Kopragränd 3 och Toppsockergränd 1 

Lägenheter och utrymmen

101st lägenheter

-   13 st ettor      

-    6 st tvåor

-   82st treor

Varje lägenhet har en garageplats som tillhör lägenheten. Vid garageplatsen finns källarförrådet till lägenheten. Varje garageplats har möjlighet till elbilsladdning (3 fas/11kW).

Det finns 21 st extra garageplatser för uthyrning till både BRF Stuveriets medlemmar och de som ej är boende i fastigheten.

TV 

Digital kabel-TV bas 1 ingår. Möjligt att uppgradera efter önskemål.

Bredband

Gruppanslutning via GavleNet (1000/1000).

El

Föreningen har ett gemensamt elavtal och IMD, individuella avtal behövs inte.

Elbilsladdning

Varje garageplats har möjlighet till elbilsladdning (3 fas/11kW)

Hiss

Det finns hiss i de tre trapphusen.

Information om överlåtelse

För arbete vid övergång av en bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren tas ut en överlåtelse-avgift med ett belopp motsvarande högst 2,5 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110).

För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en pant-sättningsavgift med högst 1 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110)

Avgiftshöjning

Avgiften höjs med 20% från februari 2023.

Utfört Underhåll

-

Planerat underhåll

-

 Kontakt

brfstuveriet@gmail.com 

 Juridiska personer

Juridiska personer kommer att nekas medlemskap i föreningen enl Bostadsrättslagen 2 Kap 4§.

 Närområde

I närområdet finns en rad trevliga restauranger såsom Fullriggaren med tillhörande skybar, Fiskemagasinet samt Aktern o Fören. I området finns även lekplatser, skatepark, förskola och vårdcentral. Livsmedelsaffär och paketutlämning finns i området.
Gångavstånd till Gävle central med tåg- och bussförbindelse. 

Bifogade filer