Mäklarinformation

Bostadsrättsföreningen Syrmannen 28 ligger i en hörnfastighet på Riddargatan/Grev Magnigatan  i Oscars församling. Fastigheten som byggdes 1878 är ett flerbostadshus med fem våningar.

Bostadsrättsföreningen förvärvade fastigheten 1981.

Föreningen har 17 lägenheter, samtliga med bostadsrätt  samt 3 lokaler med hyresrätt.

Föreningens medlemmar disponerar tillsammans gemensamt enkel tvättstuga,cykel och barnvagnsrum.

Soprum för glas och tidningar finns.

Avgiftshöjningar

Inga avgiftshöjningar är planerade för 2015.

Bredband

Fastigheten har fiber och digital-TV via Ownit.

 Hiss

Fastigheten har hiss.

Underhållsplan

Årsredovisningar
Se bifogade årsredovningar.

Information om överlåtelser
Överlåtelseavgift (max 2,5% av prisbasbelopp) och pantsättningsavgift(max 1 %) får tas ut enl stadgarna.

Juridiska personer
Styrelsen beslutar om medlemskap.

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsens ordförande via e-post [javascript protected email address]

Bifogade filer