Mäklarinformation

 

Ekonomi

Föreningen köper ekonomisk förvaltning av Bredablick.

Höjning av månadsavgifterna med 2% är beslutad för 2019.

Underhållsplan 
Långsiktig underhållsplan finns.

Bredband
Fastigheten har TV via Com Hem

Juridiska personer 
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Andrahandsuthyrning och överlåtelser
Föreningen tar ut avgifter i samband med andrahandsuthyrning och överlåtelser.

Policy för andrahanduthyrning

Bostadsrättsinnehavare får hyra ut sin bostad i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Styrelsen ger sitt samtycke efter beviljad ansökan. Bostadsrättsinnehavaren ska i sin skriftliga ansökan till styrelsen ange: skäl till uthyrningen, till vem man vill hyra ut och hur lång tid man vill hyra ut. Det andrahandskontrakt som avses användas ska bifogas ansökan. Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning ett år i taget varefter ny skriftlig ansökan med nytt styrelsebeslut krävs för fortsatt uthyrning.