Mäklarinformation

Medlemsavgift

Avgiftssänkning med 30 % 2021-01-01.

Bredband
Fastigheten har bredband och digital-TV via Ownit och/eller ComHem

Hiss
Swedenborgsgatan 7 har hiss.
Maria Prästgårdsgata har ingen hiss.

Underhållsplan
1997 - Stambyte kök och badrum samt ny eldragning till
           lägenheterna.
2000 - Renovering av trapphusen.
2001 - Renovering av tak och fasad mot gård.
2011 - Renovering av tvättstugan.
2012 - Renovering av gården.
2013 - Ny värmecentral.
2015 - Utbyte av hissmaskineri med styrsystem
        -  Renovering av takterrass 2.
2016 - Målning ytterfönster.
2017 - Målning resterande ytterfönster
2018 - Renovering mur på innergården
        - Internet till alla medlemmar (ingår i avgiften).
        - Renovering av takterrass 3.

 

Information om överlåtelser
I samband med överlåtelse tar föreningen ut en överlåtelseavgift på 2,5% av prisbasbeloppet. Pantsättningsavgift på 1% av prisbasbeloppet betalas av pantsättaren.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta ordförande Rolf Wikström via
e-post [javascript protected email address].