Mäklarinformation

Nedan finns information av intresse för mäklare och eventuella köpare av bostadsrätter i föreningen. 

Bredband 
Fastigheten har bredband, telefoni och digital-TV via Telia Fiber. Avgiften är inkluderad i månadsavgiften.

Hiss
Fastigheten har hiss i trappuppgången Tallåsvägen 4C, som har 11 lägenheter i tre plan samt källarvåning. Övriga trappuppgångar har lägenheter i två plan utan tillgång till hiss.

P-plats, carport & garage
Medlem är garanterad att få hyra en p-plats med motorvärmare på gården. Till carport och garage är det kölista. Vi har 11 carportar och 6 garageplatser, alla uthyrda i dagsläget. Samtliga p-platser är avgiftsbelagda. Avgift 2022 p-plats med motorvärmare 250 kr/mån.

Underhållsplan
Fastighetens byggnadsår 1998. Underhållsplan för fastigheten uppdateras årligen. Under 2022  har vi renoverat ett trapphus och ytterligare ett trapphus planeras bli klart fram till hösten. Ansökan om bidrag för installation av laddstation för elbil har lämnats in till Naturvårdsverket.  

2021 - Ombyggnad av bastu med hygienutrymmen och torkrum i tvättstugan. Återställande efter grävning med ny gräsmatta. Ny plattsättning vid miljöhusen, sittgrupper och entréerna. Renovering av balkonger.

2020 - Renovering av kök i klubblokal. Ny belysning i trapphus och källare. Målning av tvättstugan. Radonmätning med godkända värden gjord under kvartal 1. Avloppsledning ut till gatan utbytt.

2019 - Mindre reparationer som staket och åtgärder för avledning av vatten från husgrunder.

2018 - Målning utvändigt av fönster. Stabilisering av grunden till en av huskropparna. Obligatorisk energibesiktning. Ny armatur till utebelysning.  

2017 - Fasadmålning av två hus. OVK - obligatorisk ventilationskontroll.

Ekonomi
Se bifogad årsredovisning.

Juridiska personer
Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Kontaktperson
För mer information, kontakta styrelsens ordförande. Se under fliken Styrelse till vänster på sidan alternativt längst ned på denna sida.

Bifogade filer