Styrelse

Martin Blomqvist, Ordförande 073-3823200

Christina Qvarfordt, Sekreterare 070-3266748

Anders Eriksson, Kassör 070-1653622

Magnus Produn, Ledamot 073-9739492

Rickard Schlyter, Ledamot 070-5453387

Olle Ström, Ledamot 070-5805162 

Angelica Hallencrantz, Ledamot

Maria Green, Suppleant 070-1900143

Pia Wikberg, Suppleant 070-8822874

Viktor Lönnroth, Suppleant 076-2434599

Vill ni komma i kontakt med styrelsen kan ni nå oss via mail på styrelsen@brftryckeriet.se
 
För mer brådskande ärenden vänligen ring oss.