Styrelse

Olof Ström, Ordförande 072-5501550

Karin Bentzer, Sekreterare 070-9829311

Martin Blomqvist, Kassör 073-3823200

Magnus Produn, Ledamot 073-9739492

Rickard Schlyter, Ledamot 070-5453387

Olle Ström, Ledamot 070-5805162

Christina Qvarfordt, Ledamot 070-3266748

Angelica Hallencrantz, Suppleant 072-1440910

Maria Green, Suppleant 070-1900143

Pia Wikberg, Suppleant 070-8822874

Vill ni komma i kontakt med styrelsen kan ni nå oss via mail på styrelsen@brftryckeriet.se
 
För mer brådskande ärenden vänligen ring oss.