Styrelse

Olof Ström, Ordförande

Karin Bentzer, Sekreterare

Sebastian Helge, Kassör

Magnus Produn, Ledamot

Rickard Schlyter, Ledamot

Olle Ström, Ledamot

Angelica Hallencrantz, Ledamot

Marcus Hymander, Suppleant

Michéle Ferrari, Suppleant

Vill ni komma i kontakt med styrelsen kan ni nå oss via mail på styrelsen@brftryckeriet.se. Vi bevakar denna mail veckovis och svarar så fort vi kan.
 
För mer brådskande ärenden vänligen ring oss. Telefonnummer till styrelsemedlemmar finns på anslagen i trapphusen.
 
Revisor: Mats Ekman BDO