Styrelse

Olof Ström, Ordförande

Per Branteryd, Vice ordförande

Jeanette Ahlandsberg, Sekreterare

Monia Sturèn, Kassör

Magnus Produn, Ledamot

Rickard Schlyter, Ledamot

Olle Ström, Ledamot

Karin Bentzer, Suppleant

Vill ni komma i kontakt med styrelsen kan ni nå oss via mail på styrelsen@brftryckeriet.se. Vi bevakar denna mail veckovis och svarar så fort vi kan.
 
För mer brådskande ärenden vänligen ring oss. Telefonnummer till styrelsemedlemmar finns på anslagen i trapphusen.
 
Revisor: Mats Ekman BDO