Styrelse

Olof Ström, Ordförande

Karin Bentzer, Sekreterare

Sebastian Helge, Kassör

Magnus Produn, Ledamot

Rickard Schlyter, Ledamot

Olle Ström, Ledamot

Angelica Hallencrantz, Ledamot

Marcus Hymander, Suppleant

Vill ni komma i kontakt med styrelsen kan ni nå oss via mail på styrelsen@brftryckeriet.se
 
För mer brådskande ärenden vänligen ring oss. Telefonnummer till styrelsemedlemmar finns på anslagen i trapphusen.