BRF Tryckeriet A-Ö

Här finner du information om trivselregler, våra gemensamma utrymmen och vem du ska vända dig till för diverse tjänster.

Andrahandsuthyrning

Styrelsen i bostadsrättsföreningen behandlar ansökan om andrahandsuthyrning vid sina möten som vanligtvis sker varje månad. För att andrahandsuthyrning skall komma ifråga så krävs rimliga skäl, endast uthyrning till annan fysisk person och att uthyrningen är tidsbegränsad. Avgift för andrahandsuthyrning utgår enl. stadgar med 10% av gällande prisbasbelopp på årsbasis. Anmälan skall ske skriftligen och lämnas antingen till ledamot i styrelsen eller i styrelsens postfack på Sickla Allé 1.

Anslagstavlor

I varje trappuppgång finns anslagstavlor där styrelsen sätter upp viktig information. Där finns också information om vilka som ingår i styrelsen. Observera att ingen kommersiell reklam får sättas upp på anslagstavlorna.

Antenner

Får inte sättas upp på föreningens fastigheter utan tillstånd av styrelsen. Detta gäller även paraboler.

Balkong

Om du vill sätta upp ett insynsskydd i trä eller dylikt rekommenderar styrelsen att det ska vara vitt (kulör bruten vit NCS S 0502-Y) så att fasaden får ett så enhetligt utseende som möjligt. Insynsskydd får inte vara så höga, breda eller täta att det förstör utsikten för dina grannar när de sitter på sin balkong. Du får inte borra eller på annat sätt göra ingrepp i räcket eller fasaden vid uppsättning av insynsskydd.

Vill du dra ut el på balkongen måste detta av garantiskäl utföras av en leverantör som godkänts av styrelsen. Kontakta styrelsen@brftryckeriet.se

Angående inglasning av balkongerna krävs det bygglov.

Barnvagnar

Barnvagnar, pulkor och liknande får INTE förvaras i trapphus på grund av säkerhet vid tex brand. Då det inte finns något rum för barnvagnar ska dessa förvaras i lägenheten eller i källarförrådet.

Bostadspärmen

Alla lägenheter ska ha en bostadspärm där du kan hitta ännu mer detaljerad information om olika saker som rör ditt boende.

Bostadsrättsföreningens historia

I trakterna kring kuvarande Sickla allé uppstod, med början 1874, en blandad bebyggelse av fabriker och arbetarkaserner - vilket kom att bli det första industriområdet utanför stadstullarna. Runt 1900 växte två nya industriområden fram. Wallenbergföretaget AB Diesel Motorer köpte Rudolf Diesels svenska patent och startade sin fabrik i Sickla 1898. Tio år senare slog de sig samman med Nya Atlas. 1956 ändrade företaget namn till Atlas Copco och blev kvar i området fram till 1990 då företaget flyttade ut all verksamhet utom huvudkontoret som blev kvar i området.

Området mellan Atlas Copco (som på den tiden sträckte sig till nuvarande västra delen av Sickla köpkvarter) och Sicklasjön exploaterades under 40- och 50-talet med syfte att bli tjänstebostäder till arbetarna. Först 30 år senare såldes fastigheterna vidare till bostadsrättsföreningar. Under början av 2000-talet påbörjades det som skulle komma att bli området Sickla Allé. Fastigheten närmast Fredellshuset med beteckningen Sicklaön 260:5 stod klart i december 2007. Redan ett år tidigare förvärvades fastigheten av Brf Tryckeriet.

Bostadsrättstillägg

Styrlesen har tecknat bostadrättstillägg via Trygghansa som gäller samtliga lägenheter i Brf Tryckeriet. Bostadsrättstillägget ersätter skador på fast inredning som till exempel vitvaror, badkar eller golv med mera. Vid eventell skada kontakta Trygghansa på tel. 0771-11 11 10 och uppge Brf tryckeriets org.nr 769612-1453.

Brandsäkerhet

Inga föremål får förvaras i trapphusen av brandsäkerhetskäl. Kontrollera batteriet i din brandvarnare regelbundet.

Bredband

Bredband ingår i månadsavgiften genom Bahnhof.

För frågor kring installation eller support vid eventuella problem kontaktas Bahnhof: telefon 010-510 00 00 eller e-post kundservice@bahnhof.se. Mer information finns på Bahnhofs hemsida: www.bahnhof.se.

För er som önskar abonnera på andra tjänster än bara Internet finns det mer information på Bahnhofs hemsida. Alla extra tjänster som beställs betalar var och en själv.

Cyklar och cykelparkering

Gemensamma cykelförråd finns mellan port 1 och vid port 11. Det finns även cykelställ på gården. Cyklar som ej används, var snäll och ställ dessa i lägenhetsförrådet eftersom det är trångt i cykelrummen.

Däckförvaring

Bildäck får av brandsäkerhetsskäl inte förvaras på parkeringsplatserna i garaget. Boende får således använda det egna källarförrådet eller lösa förvaring på annat sätt. T ex finns flertalet däckhotell i Sickla med omnejd.

El/säkringar

Om en huvudsäkring går, kontakta styrelsen på styrelsen@brftryckeriet.se eller via telefon. Telefonnummer till styrelsens medlemmar står i glastavlan i trapphuset.

Elmätare

Lägenheterna har individuell elmätare samt huvudsäkringar som finns i ett låst utrymme i respektive trapphus. Vid problem, t ex att en propp går, vänligen kontakta Styrelsen. Om du påkallar hjälp från annat håll bekostas detta av lägenhetsinnehavaren. Avläsning av elmätarna sker genom elbolagens försorg.

Fastighetsservice

Allgranth AB sköter fastighetsservicen i vår fastighet. För att lämna en felanmälan ringer du till Allgranth på telefon 08-420 380 81 vardagar 07.00-15.30, eller kontaktar dem via webben på adress www.allgranth.se/felanmälan.html. För riktigt akuta ärenden som kan leda till allvarliga följdskador (t ex vattenskador) hänvisar vi till larmcentralen 08-80 16 28. Observera att larmcentralens nummer bara ska användas vid AKUTA situationer. Om små eller icke-brådskande ärenden rings in till larmcentralen, så debiteras anmälaren separat.

Fester

Fester är trevliga och uppmuntras. Det är dock viktigt att alla respekterar att vi delar huset med varandra. Om ni planerar att ha en fest så informera gärna era grannar om detta i förväg. Om en granne blir störd av din fest bör du såklart ta hänsyn till detta och sänka volymen. De föräldrar som har barn eller tonåringar ensamma hemma ansvarar givetvis för att dessa är införstådda med föreningens policy i ärendet.

Tack för visad hänsyn!

Förråd

Alla lägenheter har sitt eget förråd i källaren. Storleken är varierande samstämmig med lägenhetsstorleken. Förrådet låses med ett eget inköpt hänglås. Lägenhetsinnehavaren är själv ansvarig för sitt förråd samt innehåll.

Garage och parkeringsplatser

Brf Tryckeriet disponerar 90 st bilplatser i garaget under gården som delas med Brf Sjöstugan och Brf Utsikten. Varje föreningsmedlem/lägenhet har i första hand rätt till en garageplats. Kostnaden för att hyra en plats är 600 kr per månad. I mån av plats är det möjligt att hyra fler än en garageplats men önskar föreningsmedlem utan garageplats söka en och det är fullt i garaget skall föreningsmedlemmar med fler än en garageplats ställa sin extra plats till förfogande.

Garaget sköts av en samfällighetsförening med representanter från Brf Tryckeriet, Brf Sjöstugan och Brf Utsikten. För att ställa sig i kö kontaktas samfällighetsföreningen via mail: sags@brfsjostugan.se. Föreningen har ett avtal om förvaltning och fakturering med Apcoa Parking. Om du har frågor om fakturor kontaktas Apcoa Parking på telefonnummer 08-556 306 70.

För in och ut passage till garaget behövs en nyckelbricka som erhålls från samfällighetsföreningen. Om en bricka tappas bort måste du omedelbart kontakta samfällighetsföreningen för avregistrering. Uppge namn och garageplatsnummer samt det nummer som finns angivet på den bricka du har kvar, så att rätt bricka kan tas bort ur systemet. Du erhåller då en ny bricka till en kostnad av 200 kr. Om en bricka slutar att fungera kontakta samfällighetsföreningen och uppge namn och garageplatsnummer. Ta med dig den trasiga brickan när du hämtar en ny. Vid flytt skall brickorna återlämnas.

Garaget är kameraövervakat p.g.a. tidigare otillbörligt intrång och inbrott i bilar. Inspelat bildmaterial lagras på hårddisk i max 2 veckor och görs endast tillgängligt då ett brott har begåtts och en polisanmälan kan uppvisas. Rutiner finnes som strikt reglerar hur framtagning av bildmaterial går till. För närmare information, kontakta styrelsen.

Gemensamhetslokalen

Föreningens gemensamhetslokal bokas via hemsidan. För att göra detta behöver man vara inloggad på hemsidan med det inlogg som hör till sin respektive lägenhet. 

Grillning

Det är tillåtet att grilla på uteplatsen/balkongen med gasol eller el. Vänligen respektera att kolgrill, enligt föreningens stadgar, inte är tillåtet på uteplatserna. Vi uppmanar alla att följa Stockholms läns eldningsföreskrifter.

Gård och planteringar

Skötsel av gård och planteringar utförs av Elfströms Trädgårdsanläggningar AB, www.elfstromstradgard.se

Hissar

Alla hissar har en säkerhetstelefon om någonting skulle ske under hissfärd. Tryck in knappen och Du blir kopplad till en larmoperatör. Hisservice sköts av hissleverantören och detta samt besiktning sker enligt avtal. Vid fel på hissarna kontakta Kone servicecenter på telefon 0771-50 00 00.

Vid ej akuta fel skall felanmälan ske under kontorstid. Görs ej akuta fel under exempelvis helger debiteras lägenhetsinnehavaren för utryckningen

Observera att det är strikt förbjudet att leka med den befintliga larmtelefonen i hissarna. Falsklarm kostar föreningen stora belopp.

Hundar

Föreningen älskar människans fyrbenta vänner men har gemensamt tagit beslut om att det inte är tillåtet att rasta hundar på innergården. Vänligen respektera detta.

Kabel-TV

I avgiften till föreningen ingår ett analogt grundpaket som levereras av Tele2. Vänligen kontakta Tele2 för mer information om ni är intresserade av att uppgradera till Digital-TV med box.

Digital-Tv erbjuds även av vår bredbandsleverantör Bahnhof.

Källsortering

Påsar för källsortering av matavfall finns att hämta i respektive tvättstuga. För övrig information, var god se fliken ”Sopor och sopsortering”.

Markiser

Vid uppsättning av markiser skall anmälan lämnas till Styrelsen. Det är förbjudet att göra åverkan på fasaden, t.ex borra, utan att först ha rådfrågat, anmält, förehavande till Styrelsen. Färg på eventuell markis skall vara Dickson nr 6020, beigevit. Under fliken Dokument finns anvisningar för hur en markis ska monteras.

Mattpiskning

Det är inte tillåtet att piska mattor på balkongen eller i trapphusen.

Mopeder och motorcyklar

Brf Tryckeriets och Brf Sjöstugans styrelse har gemensamt fattat beslut gällande ett förbud mot alla typer av motorfordon (motorcykel, moped och EU-moped) på innergården. Förbudet gäller både framförande och parkering av motorfordon. Detta i första hand på grund av säkerhet och störande ljud. Fordon hänvisas till parkering på gatan och i garaget. Vi hoppas att alla boende respekterar detta beslut.

Namnskyltar

Anmälan om ändring av namnskyltar på postfack, dörr och i anslagstavlan görs till fastighetsförvaltaren Allgranth på www.allgranth.se eller telefon 08-420 380 81

Nycklar

Nyckelansvarig i föreningen är Magnus Produn. Vid behov av extra nycklar eller ersättningsnycklar alt. vid upphittade nycklar, vänligen vänd er till Magnus på tel. 073-973 94 92 eller mail magnus.produn@hotmail.se.

Var rädd om nycklarna då dessa i fel händer kan ställa till stora bekymmer, inte bara för den drabbade lägenheten utan även för föreningens övriga medlemmar. Nycklarna är låsta för kopiering.

Portkod

Portkoden är för vår bekvämlighet och för att inte vi skall behöva använda nycklarna i ytterdörrarna. Styrelsen byter kod då den ser att detta behövs. Porten låses mellan kl 22.00 och 06.00 då det endas går att komma in med nyckel.

Reparationer

Större reparationer, exempelvis rivning av vägg, måste godkännas styrelsen innan de utförs.

Rökning/fimpar

Rökning är tillåtet på balkongerna, innergården och gångvägar. Vi vill dock att ni som röker tar hand om fimparna. Att aska eller fimpa från balkongen är inte tillåtet. Det är också viktigt att respektera de grannar som inte vill utsättas för passiv rökning. Att röka bredvid barn som leker på innergården är t ex inte okej. Våra barn är det viktigaste vi har och förtjänar bättre!

Skadedjur

Vi har fullvärdeavtal med Nomor i vår försäkring som vi tecknat med Trygg Hansa. Vid upptäckt av skadedjur, vänligen kontakta styrelsen.

Sopor och sopsortering

Det finns två soprum i föreningen. Ett ligger vid Sickla allé 11 och det andra är i det gröna huset som står på gården (utanför Sickla allé 67-69). Vi källsorterar i föreningen för tidningar, wellpapp, glas, batterier, konserver, hårdplast, matavfall (kompost) samt hushållssopor. Det är inte tillåtet att slänga grovsopor i soprummen. Styrelsen hänvisar till kommunens återvinningscentraler för detta. Var god se: http://www.nacka.se

Städning

Trapphusen städas för närvarande en gång i veckan. Styrelsen uppmanar boende att hålla rent efter sig så gott det går samt att kontakta styrelsen om det upplevs att nuvarande städrutiner inte fungerar.

Stöld- och inbrottsanmälan

Vid stöld/inbrott; polisanmäl, anmäl till ditt försäkringsbolag och meddela därefter styrelsen.

Trivsel/riktlinjer

I vår förening gäller följande riktlinjer, detta för att alla boende ska kunna trivas.

- Ditt golv är grannens tak och din vägg är grannes vägg. Det är därför viktigt att du inte låter TV, radio eller stereo stå på för högt. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 och 07.00.
- Om ni planerar in en fest är det bra att informera era grannar om detta. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. Om en granne blir störd av din fest bör du givetvis ta hänsyn till detta och sänka volymen.
- Ibland behövs det borras, spikas eller sågas i lägenheten. Detta görs på mellan kl. 07.00–20.00 på vardagar och mellan 10.00-20.00 på helger, helgdagar.
Tack för visad hänsyn!

Tvättstugor

Det finns två tvättstugor i föreningen, en vid Sickla allé 1 och en vid Sickla allé 9. Där finns också en grovtvättmaskin som klarar max tio kilo torr tvätt. Bokning sker med en låscylinder. Torktumlaren och torkskåpet får användas under 30 minuter efter avslutat tvättpass. Tvättmaskinen och torktumlaren som står utanför rummet kan inte bokas utan får användas när de är lediga.

Vid ev fel på maskinen anmäls detta till styrelsen på styrelsen@brftryckeriet.se. Ange maskinens nr (står på maskinen) samt beskriv vad som är felet.

Underhåll

Bostadsrättsinnehavaren skall åtgärda de skador som uppstår i lägenheten oavsett om de uppkommit genom hans/hennes eget vållande eller på annat sätt, exempelvis genom en olyckshändelse eller genom vållande av utomstående.

Boende är skyldiga att på egen bekostnad ombesörja tapetsering, målning och andra reparationer så att lägenheten hålls i gott skick. Vad som är att betrakta som gott skick preciseras inte i lagen eller i BRF:s stadgar. Frågan bedöms efter en allmän värdering där hänsyn tas till husets ålder mm.

Underhåll av lägenheten

Uppgifter om underhåll av lägenheten, med information om vad som är föreningens eller hyresgästens ansvar, står i bostadspärmen.

Uteplatser

Staket vid uteplatserna får vara maximalt en meter högt. Staket och spaljéer ska vara målade i samma vita nyans som skärmväggarna (kulör bruten vit NCS S 0502-Y). Staketet skall vara uppsatt på sådant sätt att det kan avlägsnas utan skador på fastigheter. Det är till exempel inte tillåtet att borra i betongfundamentet, Observera att godkännande måste ske av styrelsen innan staket sätts upp.

Ventilationsfilter

Byte av ventilationsfilter i lägenheterna (bakom radiatorerna) ska göras varje år. Varje boende ansvarar för att hämta filter på anvisade dagar som kommer informeras om i nyhetsbrev.

Hittills har föreningen bekostat och distribuerat nya filter. Enligt årsstämmobeslut kan vite utdelas till de boende som inte byter sina filter i tid. Gamla ventilationsfliter fungerar dåligt och den följande dåliga luften påverkar även dina grannar. Tänk därför på att byta dina ventilationsfilter varje år.

Årsmöte/föreningsstämma

Föreningsstämma i Brf Tryckeriet hålls omkring mars-april.