Mäklarinformation

Allmänt

Se dokument så som årsredovisning, stadgar etc under sidan "välkommen"

Ekonomi

Finns det planer på att höja avgiften: Nej (2021-12-21)

Jan 2020 sänktes avgiften med 10%

Plan på höjning av amortering av föreningens lån: Nej (2021-12-21)

Kända framtida förändringar av föreningens ekonomi: Nej (2021-12-21)

Beslut om större reparationer/ombyggnader: Nej (2021-12-21)

Namn och kontaktuppgifter till föreningens ekonomiska förvaltare: AllaBRF (ABRF group AB), se e-mail-adress längre ner

Försäljning/överlåtelse

Får köpas av juridisk person i privat ändamål: Nej

Äkta bostadsrätt: Ja

BRF:en äger marken: Ja

Möjlighet till delat ägande: Ja (vi har inga krav på   den specifika uppdelningen i delat ägande)

Överlåtelseavgift: Ja, 2,5% av prisbasbelopp

Pantsättningsavgift: Ja, 1% av prisbasbelopp

Föreningens kostnader i samband med överlåtelse. Betalas av: Köpare

Medlemsansökan/överlåtelse skickas till: [javascript protected email address] (märk med vattenborgen 6)

Renoveringar och underhållsplan:

-Fastigheten stambyttes 2005 och samtliga badrum renoverades samtidigt. 
-2005 nya elstigar. 3-fas.
-Under hösten 2014 renoverades taken.
-2014 renoverades fönster och innerbågens glasruta byttes ut till energiglas.
-2014 renoverades fasaden med lagning och ommålning.
-2017 installerades fiber, se IP-only.se.
-Ny tryck- och temperaturstyrd frånluftsfläkt 2019.
-Ny port och målning av trapphus 2019.
-Renovering av hisskorg 2021

För detaljer, se underhållsplanen under sidan "välkommen".

Kontroller:

-Senaste radonmätningen utfördes 2018 av Bjerking AB. Radonhalterna var långt under riktvärden. Inga åtgärder behövs. Rekommenderade nästa mätning efter 10 år (2028).

-Senaste OVK utfördes 2018 av Svenska Ventilationsgruppen AB med godkänt (G) resultat. Nästa kontroll ska utföras 2024.

Årsredovisningar

Se bifogade årsredovningar under sidan "välkommen".

Information om överlåtelser

Överlåtelseavgiften enligt stadgar. se stadgar på sidan "välkommen".

Kontaktperson

Kontaktperson i föreningen, Magnus Jonsson 070 691 7070
För mer information, kontakta [javascript protected email address]