Mäklarinformation

Allmänt

Se dokument så som årsredovisning, stadgar etc under sidan "välkommen"

Ekonomi

Finns det planer på att höja avgiften: Nej

Jan 2020 sänktes avgiften med 10%

Plan på höjning av amortering av föreningens lån: Nej

Kända framtida förändringar av föreningens ekonomi: Nej

Beslut om större reparationer/ombyggnader: Nej

Namn och kontaktuppgifter till föreningens ekonomiska förvaltare: Fastighetsägarna i Stockholm AB

Försäljning/överlåtelse

Får köpas av juridisk person i privat ändamål: Nej

Äkta bostadsrätt: Ja

Möjlighet till delat ägande: Ja

Överlåtelseavgift: Ja

Pantsättningsavgift: Ja

Föreningens kostnader i samband med överlåtelse. Betalas av: Köpare

Renoveringar och underhållsplan:

Fastigheten stambyttes 2005 och samtliga badrum renoverades samtidigt. 
2005 nya elstigar. 3-fas.
Under hösten 2014 renoverades taken.
2014 renoverades fönster och innerbågens glasruta byttes ut till energiglas.
2014 renoverades fasaden med lagning och ommålning.
2017 installerades fiber, se IP-only.se.
Ny tryck- och temperaturstyrd frånluftsfläkt 2019.
Ny port och målning av trapphus 2019.
Ny hisskorg 2021

För detaljer, se underhållsplanen under sidan "välkommen".

Årsredovisningar

Se bifogade årsredovningar under sidan "välkommen".

Information om överlåtelser

Överlåtelseavgiften enligt stadgar. se stadgar på sidan "välkommen".

Kontaktperson

Kontaktperson i föreningen: Jens Edholm, 076-318 07 62
För mer information, kontakta [javascript protected email address]