Mäklarinformation

Allmänt

Se dokument så som årsredovisning, stadgar etc under sidan "välkommen"

Ekonomi

Finns det planer på att höja avgiften: beror på ränteutvecklingen - höjning med 10% gjordes i juni 2023. Enligt prognos bör vi inte behöva höja mer, men det beror på eventuella nya räntehöjningar av riksbanken och vilka nya lån/ränteavtal vi tecknar nästa gång vi förhandlar (2023-11-15)

Plan på höjning av amortering av föreningens lån: Nej (2023-11-15)

Kända framtida förändringar av föreningens ekonomi: Nej (2023-11-15)

Beslut om större reparationer/ombyggnader: Troligtvis ny fjärrvärmecentral inom 1-2 år (2023-11-15)

Namn och kontaktuppgifter till föreningens ekonomiska förvaltare: AllaBRF (ABRF group AB), se e-mail-adress längre ner

Försäljning/överlåtelse

Äkta bostadsrätt: Ja

BRF:en äger marken: Ja

Möjlighet till delat ägande: Ja (vi har inga krav på   den specifika uppdelningen i delat ägande)

Juridisk person i vår förening: vi föredrar att privatpersoner förvärvar, bor och bidrar till trivseln i vår förening. Vår riktlinje är max 3 juridiska personer (~10%), vilket i nuläget är uppnått. I dagsläget innebär det att endast om en redan befintlig juridisk person säljer sin lägenhet så får den överlåtas till en ny juridisk person. Redan befintliga juridiska personer som önskar förvärva ytterligare en lägenhet kan eventuellt godkännas av styrelsen. Syftet med att en juridisk person förvärvar en lägenhet i vår förening är att lägenheten ska nyttjas av företaget/organisationen - därför kommer vi inte godkänna andrahandsuthyrning i dessa fall. Köp av lägenhet av juridisk person för privat ändamål godkännes ej.

Andrahandsuthyrning: vi tillämpar inte ”fri uthyrning” - Om man vill hyra ut sin lägenhet i andrahand krävs tillstånd för detta av styrelsen. Giltigt skäl och period för uthyrningen hanteras individuellt. Syftet med att förvärva en lägenhet i vår förening är att man själv ska bo här - därför kommer vi inte godkänna andrahandsuthyrning förrän man har bott i lägenheten i 6 månader.

Överlåtelseavgift: Ja, 2,5% av prisbasbelopp

Pantsättningsavgift: Ja, 1% av prisbasbelopp

Föreningens kostnader i samband med överlåtelse. Betalas av: Köpare

Medlemsansökan/överlåtelse skickas till: [javascript protected email address] (märk med vattenborgen 6)

Renoveringar och underhållsplan:

-Fastigheten stambyttes 2005 och samtliga badrum renoverades samtidigt. 
-2005 nya elstigar. 3-fas.
-Under hösten 2014 renoverades taken.
-2014 renoverades fönster och innerbågens glasruta byttes ut till energiglas.
-2014 renoverades fasaden med lagning och ommålning.
-2017 installerades fiber, se IP-only.se.
-Ny tryck- och temperaturstyrd frånluftsfläkt 2019.
-Ny port och målning av trapphus 2019.
-Renovering av hisskorg 2021

För detaljer, se underhållsplanen under sidan "välkommen".

Kontroller:

-Senaste radonmätningen utfördes 2018 av Bjerking AB. Radonhalterna var långt under riktvärden. Inga åtgärder behövs. Rekommenderade nästa mätning efter 10 år (2028).

-Senaste OVK utfördes 2018 av Svenska Ventilationsgruppen AB med godkänt (G) resultat. Nästa kontroll ska utföras 2024.

Årsredovisningar

Se bifogade årsredovningar under sidan "välkommen".

Information om överlåtelser

Överlåtelseavgiften enligt stadgar. se stadgar på sidan "välkommen".

Kontaktperson

Kontaktperson i föreningen, Magnus Jonsson 070 691 7070
För mer information, kontakta [javascript protected email address]